Bonus ga lønnsvekst for IT-folk

IT-bedrifter vet å sette pris på sine folk, og er rause med bonusordninger, viser IKT-Norges ferske lønnsstatistikk.

IKT-Norge har i samarbeid med Mercer Human Resource Consulting, verdens største konsulentselskap innenfor HR-relaterte tjenester, akkurat ferdigstilt sin lønnsstatistikk.

Statistikken er i år basert på data fra 36 IKT-bedrifter som er en god blanding av store internasjonale aktører, etablerte norske spillere, bedrifter i sterk vekst og mindre IKT-bedrifter med under 20 ansatte. I forhold til siste år har mengden av data økt fra 5500 stillinger til 6300 stillinger.

På fastlønnen avdekker statistikken bare en marginal stigning, mens når bonus og salgskommisjon tas med er det en økning på godt over 5 prosent fra siste års statistikk.

– Dette tyder på en bransje som forstår å belønne medarbeiderne når bedriften går godt, og har et blikk for å være moderat på utviklingen av grunnlønnen avventende bedriftens utvikling, sier Jon Sannes i Mercer.

Også på likelønn mellom kjønnene, viser statistikken en positiv utjevning.

Lønnsforskjellene avhenger av nivå, men ligger typisk på cirka fem prosent. De to typiske forklaringene på dette er enten at det fra gammelt av har vært forskjeller, som det tar tid å endre på eller at kvinnene under fødselspermisjon ikke er en del av årets lønnsreguleringer.

Fra 2005 til 2006 har kvinnene hatt en bedre lønnsutvikling enn mennene. På grunnlønnen har lønnsutviklingen ligget mellom 0,2 prosent og 1 prosent bedre enn hos menn, og når bonus tas med ligger tallet mellom 0,9 prosent og 2,5 prosent bedre enn menn.

Lønnen blir målt på 5 elementer:

  • Grunnlønn
  • Årlig garantert lønn (grunnlønn + garanterte tillegg som verdi av ekstra feriedager.)
  • Total utbetaling (Årlig garantert lønn + bonus og salgsincentiver)
  • Total kompensasjon (Total utbetaling + verdi av opsjonspakker)
  • Total lønnspakke (Total kompensasjon + verdi av firmabilordning og eventuell aksjekjøpsordning.)

8 av 10 bedrifter har kommunisert at de har intensjoner om å øke medarbeidermassen over de neste 3 månedene, mens 2 av 10 ser ikke for seg noen endringer på kort sikt. Med 12 måneders fokus mener kun 1 av 10 at de skal redusere medarbeidermassen, mens også her forventer 8 av 10 en økning.

Her er eksempler på medianlønninger fra undersøkelsen:

Til toppen