Bør Microsoft tas?

Er Microsoft et offer for sin egen suksess, eller har selskapet skaffet seg sin posisjon på urettmessig vis? Skal selskapet få fortsette som før, eller synes du myndighetene bør gjøre noe?

Microsoft har nesten full kontroll over markedet på operativsystemsiden for personlige datamaskiner, til tross for Mac OS, Linux, og OS/2. Selskapet har også en svært sterk posisjon innen mange programvarenisjer. Amerikanske konkurransemyndigheter både føderalt og i en rekke delstater, mener at selskapet har en for dominerende posisjon, og at det gjennom ulovlige kontrakter med kunder hindrer fri konkurranse. Det er blant annet viden kjent at Microsoft stiller tøffe betingelser for PC-produsenter som ønsker å innstallere Windows på sine PC-er.

Myndighetene mener også at Microsoft benytter sin markedsmakt på operativsystemfronten til å fremme egne applikasjoner på bekostning av konkurrentenes. Mest profilert i denne sammenheng er selvfølgelig nettleserstriden mellom Microsofts Internet Explorer og Netscapes Navigator.

I 1995 inngikk Microsoft et forlik med myndighetene, men nå mener myndighetene at selskapet har forbrutt seg på betingelsene fra forliket.

Microsoft har begynt å sende ut Windows 98 integrert med Explorer. Selskapet sier at det ikke lenger er mulig å skille mellom nettleser og operativsystem. Myndighetene mener noe annet og vil ha hindret utsendelsen med mindre Microsoft også åpner for Netscapes Navigator.

Hva mener du?

Har Microsoft ren mel i posen eller bør de tvinges til å endre praksis? Bør myndighetene blande seg inn i hvordan programvareselskap utvikler sin programvare?

Send oss en notis med dine synspunkter om Microsoft og selskapets praksis, i lys av striden med de amerikanske børsmyndighetene.

(Bakgrunnsinformasjon om stridighetene finner du under "Beslektede artikler" i margen til høyre.)

Til toppen