Børsen lite imponert over Olivetti

Olivettis 58 milliarder dollars bud på Telecom Italia blir kjølig tatt imot på Milano-børsen, der de fleste analytikere mener budet på 10 euro per aksje ikke er godt nok. Samtidig sår en tvil om Olivetti vil kunne skaffe til veie mer penger, ettersom sterk etterspørsel etter Telecom Italia-aksjer presser prisen på selskapet i været.

Olivettis 58 milliarder dollars bud på Telecom Italia blir kjølig tatt imot på Milano-børsen, der de fleste analytikere mener budet på 10 euro per aksje ikke er godt nok. Samtidig sår en tvil om Olivetti vil kunne skaffe til veie mer penger, ettersom sterk etterspørsel etter Telecom Italia-aksjer presser prisen på selskapet i været.

Handelen med aksjer i Telecom Italia og datterselskapet Telecom Italia Mobile (TIM) har tatt helt av på Milano-børsen med en verdivekst på over ti prosent, etter at Olivetti i helgen kom med sitt optimistiske bud på samtlige aksjer i Telecom Italia.

Samtidig er det klart at styret i Telecom Italia avviser frieriet fra Olivetti. Også teleanalytikere er skeptiske, og skepsisen blir ikke mindre av den aktive handelen i de to italienske teleaksjene mandag, som fortsatte tirsdag. Olivetti brukte mandagen til blant annet å avklare hvordan selskapet ønsker å finansiere oppkjøpet, som vil skje dels ved emisjon der en skal hente 22 milliarder kroner (5.000 milliarder italienske lire) og dels ved salg av aksjene i Omnitel til Mannesmann for 66 milliarder kroner (750 milliarder lire), sistnevnte bare dersom kjøpet blir en realitet.

I tillegg må Olivetti låne mellom 180 og 310 milliarder kroner (40.000 og 70.000 milliarder lire).

Det som er klart er at prisen på Telecom Italia sannsynligvis blir høyere enn de 58 milliarder dollar Olivetti så langt har budt for selskapet. Analytikere mener budet, som er 10 euro per aksje, må opp i 12-13 euro.

Det siste italienske myndigheter ønsker er at kampen om Telecom Italia skal ende med at et utenlandsk selskap overtar selskapet. Blant aktuelle beilere som har vært nevnt er British Telecom, men selskapet har ennå ikke selv gitt noen signaler i den retning. Dette kan vise seg å være Olivettis sterkeste kort i kampen om selskapet.

Mens kursen på de to teleaksjene stiger voldsomt, sank Olivetti mandag med fem prosent

Verst for Olivetti er likevel at Consob, som er det italienske kredittilsynet, har varslet at Olivettis bud på Telecom Italia er ugyldig, fordi budet ikke inneholder tilstrekkelig med opplysninger knyttet til regulatoriske spørsmål. Olivetti vil anke Consobs beslutning, og er av motsatt mening.

Til toppen