Bøtelagt for sletting av e-post

Fem store meklerselskaper på Wall Street-børsen i New York fikk tirsdag saftige bøter for ikke å ha tatt vare på e-post.

Til sammen må selskapene betale 8,25 millioner dollar (60 millioner kroner).

Blant de bøtelagte er kjente navn som Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley & Co. og Salomon Smith Barney. Deutsche Bank Securities, en underavdeling av Tysklands største bankselskap Deutsche Bank, må også punge ut for svikt i sine rutiner.

Ingen av disse selskapene hadde gode nok rutiner og systemer for å ta vare på e-post og sørge for at den var tilgjengelig, het det i dommen. Ifølge gjeldende regler skal selskapene ta vare på e-posten sin i minst to år.

Dommen ble avsagt av fagfolk fra en gruppe tilsynsmyndigheter. Fagfolkene representerte det amerikanske børstilsynet Securities and Exchange Commission, ledelsen for New York-børsen NYSE og det amerikanske meklerforbundet NASD.

Samtidig er meklere på Wall Street under etterforskning for å ha lagt fram overdrevent optimistiske prognoser, for å vinne investeringsbanker som kunder. En minnelig løsning på denne saken kan koste opp til en milliard dollar (7,3 milliarder kroner) i erstatninger.

Til toppen