Bredbånd først, kvalitet etterpå?

- Bredbåndsselskapene ruller ut kabel for å få opp tjenestene sine. Sikkerhet og kvalitet har de tenkt å ta etterpå, tror Bjørn Jæger, som har fersk doktorgrad i nettverkssikkerhet.

- Bredbåndsselskapene ruller ut kabel for å få opp tjenestene sine. Sikkerhet og kvalitet har de tenkt å ta etterpå, tror Bjørn Jæger, som har fersk doktorgrad i nettverkssikkerhet.

Bjørn Jæger er nyutnevnt dr. scient med nettverkssikkerhet og tjenestekvalitet som spesiale. Han har brukt de siste årene på å utvikle en algoritme som skal sikre at Internett er der når du prøver å koble deg på, enten det er som privatperson, bedrift eller offentlig etat.

Han tror de store bredbåndsleverandørene, som akkurat nå graver og hakker i gatene rundt omkring i landet, kommer til å rulle ut nettverket sitt først, og så tenke på tjenestekvalitet og oppetid i etterkant. Derfor bør kundene være på vakt.

- Nei, jeg tror ikke de tenker nok på tjenestekvaliteten, og nettopp derfor må brukerne sette krav om det, sier Jæger til digitoday.no.

Han har utviklet en algoritme til bruk i programvaren i datatrafikk-rutere på Internett, med fokus på å holde nettverket oppe selv om det oppstår feil.

Doktoravhandlingen tar hovedsaklig for seg tjenestekvalitet i transportnettet, og har ikke så mye med aksessnettverket - de siste meterne inn til huset - å gjøre.

Men problemstillingene er de samme, mener han, og derfor er det visse ting en bedrift eller en privatperson bør sikre seg før kontrakten underskrives.

- Kundene må sette krav til leverandøren, og spesifisere nøyaktig antall kroner per minutt nedetid. Eventuelle tap bør overføres til nettleverandøren, for det kan være snakk om voldsomme tap. En bank som driver med valutamegling kan tape store beløp på selv sekunders treghet i nettverket, og jeg har hatt forespørsler fra både banker og for eksempel kraftselskaper om hva de skal gjøre i slike situasjoner.

Om leverandøren kommer med masse informasjon om de tekniske løsningene, så hjelper ikke det. Kostnadene ved tjenestebrudd og hvem som skal ta dem, bør spesifiseres til minste detalj.

- Per idag er det ingen offentlig instans som undersøker brudd i data- eller telenettet. Vi skulle hatt en 'netthavarikommisjon', for når nettverket bryter sammen og data ikke kommer gjennom, så prøver de ulike aktørene å skyve ansvaret over på hverandre.

En slik netthavariskommisjon kunne synliggjort hvem som er ansvarlig for feil, for i dagens situasjon pulveriseres ansvaret. Alle skylder på hverandre, og alle hemmeligholder disse tingene, sier han.
Willochs sårbarhetsutvalg har foreslått en netthavarikommisjon: Krever eget departement for sivil sikkerhet og beredskap

Den som klarer feilhåndtering vil vinne i det lange løp, tror Jæger.


- Standarden for telenettet er satt, og det er 99,999 prosent oppetid. Før man kommer dit med datatrafikken vil nok bredbåndsleverandørene få mange klager.

Jæger, som idag er førsteamanuensis i informatikk ved Høgskolen i Molde har lagt endel informasjon fra avhandlingen "Traffic Restoration in Survivable Wide Area Communication Networks" ut på nettet. Den finner du på denne adressen:

http://home.himolde.no/~jager/jagerthesis.pdf

Til toppen