Britene best på år 2000

Canada, England og Australia er best forberedt på den såkalte millennium-bomben, mens Sverige leder an blant de skandinaviske landene. Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa ligger dårligst an.

Canada, England og Australia er best forberedt på den såkalte millennium-bomben, mens Sverige leder an blant de skandinaviske landene. Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa ligger dårligst an.

Dette er konklusjonen i en rapport utarbeidet av CIA og som bl.a. danner utgangspunkt for et EU-møte om år 2000-problematikken som startet i London fredag. Eksperter fra hele EU-området er samlet til møtet for å utveksle forslag til hvordan man kan unngå fullstendig datakaos i det vi runder det nye årtusenet.

- Konferansen handler i første rekke om å dele erfaringer for å sikre at hver medlemsstats oppmerksomhet, tiltak og andre forberedelser er så effektive som mulig, sier Barbara Roche i det engelske handelsdepartementet til Reuters.

År 2000-problemet handler kort sagt om at mange datamaskiner ikke vil klare å lese riktig dato når århundret slutter, noe som vil føre til avbrudd i grunnleggende IT-baserte tjenester og skape kaos for virksomheter som ikke omprogrammerer sine systemer i tide. Hvis ingenting blir gjort, vil datamaskiner som bare leser de to siste sifrene i årstall, ikke kunne utføre selv de enkleste oppgaver i år 2000 - det være seg alt fra sykehusoppvarming til lønnsutbetalinger eller vareleveranser.

Roche konstaterer at EU-landene takler problemet på svært ulike måter og med varierende grad av effektivitet, og understreker at man nasjonene må trekke sammen for at ikke den internasjonale handelen skal bryte sammen ved århundreskiftet.

- Ingen land kan løse dette problemet på egen hånd. En feil i en del av EU vil kunne slå ut i like alvorlige feil andre steder, sier Roche, som har innkalt til møtet i forbindelse med at England for tiden har presidentskapet i EU.

Temaet skal tas opp på nytt under G8-møtet i Birmingham senere denne måneden.

Storbritannia og Nederland sies å være blant de beste i EU-klassen når det gjelder forberedelser til år 2000-bomben i næringslivssammenheng, hvor risikoen anses å være størst i primært små og mellomstore bedrifter.

EU-kommisjonens David Talos fremhever imidlertid Sverige som spesielt framsynt i år 2000-spørsmålet, og ber EU oppmuntre andre land - spesielt i Øst-Europa - til å ta opp den svenske tråden og forberede IT-systemene for årtusenskiftet.

En undersøkelse fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs fra desember '97 konkluderer med at Europa mildt sagt er dårlig forberedt på år 2000. Ingen av Europas 100 største selskaper har forberedt sine edb-systemer på år 2000, hevder Goldman Sachs.

Undersøkelsen viser at bare 43 av Europas 100 største selskaper hittil har gjennomført en detaljert gjennomgang av hvilke følger årtusenskiftet kan få for deres datasystemer. Ingen kunne svare bekreftende på at programvaren deres ville være i stand til å håndtere overgangen.

Femten selskaper anslo kostnadene forbundet med anstrengelsene for å oppnå år 2000-kompatibilitet til minst 100 millioner dollar.

Til toppen