Britene utstyres med biometrisk identitet

Til tross for kritiske røster, har Blair-regjeringen fått gjennomslag for ID-kort med biometriske data.

Til tross for kritiske røster, har Blair-regjeringen fått gjennomslag for ID-kort med biometriske data.

Storbritannias statsminister, Tony Blair, har gjort mange tiltak for å modernisere og effektivisere England. Den nasjonale portalen har vært en sentralt grep.

Nå går Blair et skritt videre og har fått et knapt flertall i parlamentet for å innføre ID-kort med biometriske data. Dette er data som fingeravtrykk og informasjon om ansikt og øyeiris.

ID-kort med biometriske data er tiltak for å bekjempe bedrageri og terrorisme, men har møtt stor motstand fra europeiske pressgrupper, blant annet når det gjelder kostnader og personvern.

    Les også:

I Storbritannia har London School of Economics gjort et anslag over kostnader som viser at biometrisk identitet vil koste staten 3600 kroner per pass.

Regjeringen på sin side hevder at hvert kort vil koste 1.100 kroner og at kortbærerne selv skal bære en betydelig del av prisen.

Forslaget har møtt sterk motstand blant de konservative, men også mange av Labours egne parlamentsmedlemmer.

Også i Norge er det vedtatt at neste generasjons pass skal støtte ansiktsgjenkjenning med biometriske data, og passproduksjon og utrulling skal etter planene starte allerede i oktober.

Forslaget om biometriske pass ble behandlet i Lagtinget 18. juni som en hastesak.

Dette har fått Datatilsynet til å reagere kraftig, og som nå på det sterkeste fraråder en hastebehandling på noe som for tilsynet fremstår som et meget spinkelt grunnlag.

- Viktige elementer som sikkerhet, integritet, ekthet og fortrolighet er etter tilsynets mening ikke behandlet og redegjort for, noe man må forvente når det innføres et nytt regime som antas å vare i årtier, sier rådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet til digi.no.

Til toppen