Briter forsker på om mobilen er bra for hodet ditt

Storbritannia vil bruke nærmere 100 millioner kroner til forskning på om mobilavhengighet kan føre til mer enn en usunn binding mentalt sett.

Det har stadig blitt publisert omstridte og motstridende rapporter på om mobilen er usunn for deg å bruke, ikke minst i forhold til strålingsfaren. Som med all annen aktivitet, er den foreløpige konklusjonen at man ikke bør overdrive bruken av telefonen,

BBC Online melder at britiske myndigheter og britisk industri nå vil bruke syv millioner pund, nærmere 100 millioner norske kroner, til et forskningsprogram som skal undersøke eventuelle helseskader ved mobilbruk.

Det skal også gis informasjon om strålefaren og andre helseeffekter ved mobiltelefonbruk til de som kjøpe nye telefoner. Informasjonen skal leveres sammen med telefonen. Her vil brukere rådes til å gjøre samtalene korte, og barn vil oppmuntres til kun å bruke mobiltelefonen i nødsfall.

Følgeseddelen vil også inneholde råd i forbindelse med den risiko det innebærer å bo eller arbeide nær basestasjoner eller radiomaster.

Englands helsedirektør, professor Liam Donaldson, sier til BBC at det er svært viktig å informere folk om de skadevirkningene mobilbruk kan få, slik at de kan treffe sine beslutninger på best mulig grunnlag.

Hvis man skulle finne eventuelle skadevirkninger over tid, kan telefonen få samme status som tobakk: man vet at det er skadelig, men gud så deilig det er å gjøre noe ulovlig (les; som strider mot myndighetenes råd).

Britiske myndigheter råder forbrukere til å sjekke SAR-ratene (specific absorbtion rate), som sier hvor mye mobilen stråler, og hvor mye av denne strålingen kroppen absorberer.

En europeisk SAR-standrard skal etter all sannsynlighet innføres til neste år. Du kan lese mer om dette her: Vil si hvor mye mobilen stråler.

En britisk rapport slår fast at barn bør være ekstra forsiktige med mobilbruk fordi strålingen kan gjøre større skade på hjerner som ikke er ferdig utviklet. Det har også vært hevdet at symptomer som hodepine, hukommelsestap og søvnforstyrrelser kan skyldes hyppig mobilbruk.

Noen forskere hevder også, ifølge BBC, at mobiltelefonene kan forårsake svulst på hjernen i noen få tilfeller.

Til toppen