Brukere strømmer til digitale helseportal

Etter en treg start, strømmer nå brukerne til Vismas helseportal for å få svar og bestille timer.

Portalen Minhelse.no fra Visma Unique ble lansert i 2004 med visjonen at denne portalen skal være publikums inngangsport til det digitale Helse-Norge.

Flere hundre fastleger og legekontor, flere titalls helseforetak og private helseinstitusjoner er nå oppkoblet med løsninger og tjenester mot Minhelse.no, forteller produktsjef Edgeir Aksnes i Visma Unique til digi.no.

Løsningen lar pasienter eksempelvis søke opp sitt legekontor og bestille time, resepter attester eller stille spørsmål direkte til sin lege. Bekreftelser og varslinger foregår oftest tilbake til pasienten SMS.

Pasienter og publikum opplever generelt at helsevesenet kan være vanskelig tilgjengelig. Visma Unique har arbeidet med denne problemstillingen siden 2001 og utviklet e-helsetjenester som setter pasienten og publikum i stand til å kontakte legekontor og helseforetak via Internett og SMS på måte som er sikret i henhold til norsk regelverk.

En slik løsning kan være attraktiv, for ferske tall avdekker nå at hver tredje nordmann legger vekt på at legen kan tilby e-helsetjenester hvis de skal bytte lege. Det viser en undersøkelse utført av Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Undersøkelsen viser også at bruken av Internett til helseformål er raskt økende her til lands, selv om leger og annet helsepersonell er fortsatt den viktigste kanal for helseinformasjon.

Nasjonalt senter for telemedisin leder en europeisk studie av vaner og trender vedrørende bruk av Internett til helseformål blant befolkningen i sju europeiske land. I den norske delen ble vel 1000 nordmenn over 15 år telefonintervjuet i oktober 2005, og nærmere 60 prosent hadde brukt Internett i helsesammenheng. I 2001 var dette tallet nede i 31 prosent.

    Les også:

Aksnes mener e-helsetjenester gjennom Minhelse.no allerede har bidratt til å redusere antall innleggelser og antall ikke-møtte til timer som har redusert unødvendige bruk av poliklinikktimer.

Til toppen