Brukerne synes reklame på mobilen er OK

En ny studie fra Sverige bekrefter at forbrukere synes det er greit med reklame på mobile og trådløse enheter.

Brukere av mobile enheter er ifølge en ny studie gjennomført for den svenske mobilgiganten Ericsson og Mediatude Sweden AB, mottakelige for reklame og merkevarebudskap sendt over trådløse plattformer.

Undersøkelsen er gjennomført av Netsurvey blant 5000 svenske konsumenter, som i løpet av en seks måneders periode mottok over 100.000 reklamemeldinger. I perioden fikk deltakerne tilbudet om å bruke gratis SMS dersom de også aksepterte at meldingene ble fulgt av en reklamesnutt. Ulike reklamebudskap ble så koblet mot den registrerte profilen på de forskjellige brukerne.

Blant resultatene av studien kom det frem at 28 prosent av mottakerne av reklamebudskapet fant dette interessant og overbevisende, og dertil at 18 prosent ville ha ytterligere informasjon om det i etterkant. Og hele 76 prosent av mottakerne fant reklame til å ha en verdi for dem og med mindre enn 10 prosent som direkte negative til reklamen

Den stadig økte bruken av mobiltelefoner gjør at flere mennesker kan bli mål for individuelt rettede budskap. Ut i fra deres personlige profil kan markedsfører og reklamen etablere en mer direkte linje til sine nøkkelkunder, heter det fra Mediatude.

Mediatude planlegger å lansere sin mobile reklameløsning AdResult med Ericssons mobile Internett-plattform i England og Sverige i løpet av de neste månedene.

Til toppen