BT kaprer 90 prosent av VIAG

British Telecom (BT) overtar 45 prosent av aksjene i tyske Viag Interkom fra E.ON - selskapet som ble resultatet av sammenslåingen av Viag og Veba. BT inngår samtidig en avtale om retten til å overta de resterende ti prosentene i Viag Interkom som i dag ligger på Tormod Hermansens hender.

British Telecommunications PLC kan overta det tyske E.ONs eierandel på 45 prosent i Viag Interkom for 6,65 milliarder euro, eller omlag 54 milliarder kroner. Etter overtakelsen vil BT eie 90 prosent av Viag Interkom GmbH.

En avtale mellom Telenor og BT innebærer at Telenor kan velge å selge sin ti prosents andel til BT til samme vilkår som BT/E.ON-avtalen før utløpet av året. Alternativt kan BT etter denne perioden utøve en rett til å kjøpe Telenors aksjer innen en frist på tre måneder. Ingen beslutning er tatt om salg av Telenors andel, og begge selskapene fortsetter som viktige strategiske partnere, skriver Telenor i en pressemelding.

- Kjøpet vil ikke få noen innvirkning på deltakelsen i den pågående UMTS-auksjonen i Tyskland, og vil ytterligere styrke Viag Interkom, uttaler administrerende direktør i Telenor Mobile Communications, Arve Johansen, i pressemeldingen.

Telenor har investert i alt vel 3,5 milliarder kroner i Viag Interkom siden 1997.

Til toppen