BT og AT&T danner joint venture

British Telecom og amerikanske AT&T offentliggjorde søndag planene om å etablere et joint venture, beregnet å omsette for 75 mrd. kroner, som skal omfatte begge selskapenes internasjonale virksomhet. Samtidig trekker AT&T seg ut av Unisource-samarbeidet, mens WorldPartners etter all sannsynlighet legges ned.

På pressekonferanser i New York og London søndag fortalte AT&T og BT-toppene om sitt nye samarbeid, som er det siste av en rekke større fusjoner og samarbeidsavtaler som telekomoperatører har gjennomført de siste årene.

Det er imidlertid ikke en fusjon mellom de to selskapene som planlegges, men en samling av selskapenes internasjonale virksomheter. Målet med det nye joint venturet er å sikre de internasjonale kundene til BT og AT&T best mulige internasjonale teletjenester. Fra starten av vil selskapet inneholde det to selskapenes internasjonale telenett, all internasjonal trafikk og kundeporteføljer. En viktig del av venturet blir BTs Concert-tjenester.

Inntil selskapet får et navn, vil BT tilby tjenester under varemerket Concert, mens AT&T vil markedsføre tjenesten under varemerket AT&T Concert.

BTs styreleder, Iain Vallance sa i forbindelse med nyheten at dannelsen av det nye venturet blir det beste for de to selskapenes kunder. - De vet at vi kan - og vil levere. Vi posisjonerer oss nå for å ligge i teten i den internasjonale informasjonsalderen, og vil maksimere mulighetene for å skape resultater og overskudd for våre eiere.

Vallance blir venturets første toppsjef, og skal lede rundt 5000 medarbeidere fra det nye selskapets hovedkontor som skal ligge et sted på USAs østkyst. Selskapet skal være på beina i løpet av et år og en forutsetning for samarbeidet er at fusjonen mellom WorldCom og MCI gjøres ferdig, samt at BT får kjøpe MCIs aksjepost i Concert - vel 25%.

Samtidig er det klart at AT&T trekker seg fra den europeiske teleallinansen Unisource fra år 2000, og at WorldPartners i praksis legges ned allerede ved utgangen av neste år.

BT og AT&T offentliggjorde på pressekonferansen i London prognoser på at det nye venturet vil omsette for vel 10 mrd. USD (nærmere 75 mrd. kr) allerede første driftsår, med et overskudd på 10 prosent - 1 mrd. USD (vel 7,5 mrd. kroner). Målet for venturet er overskudd fra dag en, med en vekst på mellom 15 og 20 prosent hvert år.

De tre hovedutsatsingsområdene for de to selskapene gjennom venturet er:

  • tilby tale og data gjennom et globalt telenett for internasjonale selskap og institusjoner
  • ny fokus på bedriftskunder innen finansielle, olje- og informasjonsteknologiske bransjer
  • internasjonal carrier-tjeneste, for å utvikle rimelige og globale teleløsninger for private, bedrifter og teleoperatører

De to selskapene vil sammen utvikle et globalt IP-nett, som skal brukes av venturet, de to morselskapene og selskapenes partnere. En del av avtalen er også at BT og AT&T vil investere 500 mill. USD hver i det amerikanske telemarkedet.

Også denne alliansen krever godkjennelse av europeiske og amerikanske konkurranse og telemyndigheter, noe som ventes å kunne ta opptil et år.

Til toppen