Bull Norge blir til Integris - og selger enda mer

Den norske datteren i Bull-konsernet døpes om til Integris AS og legges under Integris SA, Bulls europeiske samling av 10.000 integrerende konsulenter.

[Det er en rettelse til denne artikkelen. Se nederst.]

Det franske - europeiske - IT-selskapet med norske aner, Groupe Bull SA, har omorganisert seg i tre selvstendige heleide døtre. Integris SA tar seg av alt som har med tjenester, konsulent, prosjekt og service å gjøre. Organisasjonen teller til sammen 10.000 konsulenter og er en viktig europeisk aktør. Servere og stormaskiner med tilhørende systemvare er henlagt til Bull Infrastructure & Systems. Drifts- og sikkerhetsverktøyene OpenMaster og AccessMaster er lagt til Evidian. Smartkortutviklingen er solgt til Schlumberger. Når det gjelder Evidian, har konsernledelsen sagt at den er åpen for investorer uten fra. De to andre skal inntil videre forbli heleide døtre.

Virksomheten i Bull Norge ligger under profilen som er valgt for Integris, og selskapet med 250 ansatte er døpt om fra Bull AS til Integris AS.

Administrerende direktør Kjell Rusti er fornøyd over å havne i en organisasjon med fokus på nøyaktig det Bull Norge har drevet med i mange år. De andre store Bull-selskapene kommer ikke til å etablere noen tilstedeværelse i Norge, men la seg representere av Integris.

I europeisk sammenheng er Integris AS beskjedent, med sine 250 ansatte. Men selskapet er i rask vekst igjen etter å ha tatt sin del av de allmenne tilbakeslagene i fjor. Rusti har økt omsetningen med 12 prosent i første kvartal i forhold til samme kvartal i fjor, og har ansatt 23 nye medarbeidere. Han har fått til kontrakter med Telenor og Patentstyret, og strategiske avtaler med Statsbygg og Norsk Hydro. Han merker ikke nedgang fra offentlig sektor, selv om selskapet ble utestengt fra Forvaltningsnettsamarbeidet.

OBS: Etter at denne artikkelen kom på trykk, korrigerte Integris et tall i materialet som ble utlevert til pressen. Omsetningsøkningen i første kvartal var 30 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Til toppen