Bull trenger ytterligere 350 millioner euro i statsstøtte

En måned før presidentvalget er Frankrikes regjering innstilt på å berge Bull med ytterligere 350 millioner euro, men EU er skeptisk.

Frankrikes fordums IT-stolthet Groupe Bull SA la fram sitt årsregnskap for 2001 i slutten av forrige uke. I forhold til 2000 falt omsetningen 8,7 prosent til 2,54 milliarder euro, korrigert for fjorårets omstrukturering. Driftsresultatet var minus 98,5 millioner euro mot minus 81,5 millioner i 2000, og netto tapet var 253 millioner euro mot 243 millioner i 2000.

Ved inngangen til 2002 er gruppen betraktelig redusert. Både smartkort og mesteparten av service-organisasjonen er borte. Ved årsskifte var det 10.700 arbeidsplasser igjen, mot 46.000 i 1988, og dette skulle reduseres ytterligere til i overkant av 6000.

Det gjenstår stort sett bare serverproduksjon og noe service-virksomhet i Frankrike. Det er ingen eierforhold igjen til for eksempel tidligere Bull Norge, som står foran enda et navneskifte, fra Integris til Steria. Bull-gruppen eies hovedsakelig av den franske staten, France Telecom, NEC og Motorola som hver har en andel på i overkant av 16 prosent. I fjør høst lovet den franske regjeringen et statslån på 100 millioner euro for å berge selskapet.


Da regnskapstallene ble lagt fram, sa myndighetene at de vil yte ytterligere 350 millioner euro i noe som beskrives som "bergingsmidler".

Motivet skal dels være nasjonal stolthet, dels et ønske fra den sosialistiske statsministeren Lionel Jospin om å unngå bråk på arbeidsmarkedet i forkant av neste måneds presidentvalg der han utfordrer sittende president, gaullisten Jacques Chirac.

Toppsjef Pierre Bonelli i Bull-gruppen sier en ny omstruktureringsplan vil redusere det negative driftsresultatet til null i løpet av annet halvår. Han sier også at han regner med å bruke opp alle de statlige millionene innen utgangen av inneværende halvår. Den nye omstruktureringsplanen innebærer at Bull kvitter seg med ytterligere 1500 arbeidsplasser.

De øvrige eierne sier de støtter statsbevilgningen og omstruktureringsplanen, men at de selv ikke ønsker å bidra med midler.

I henhold til EU-regler behøver ikke bergingsmidler å tilbakebetales dersom det mottakende selskapet legger fram en gjennomførbar omstruktureringsplan innen seks måneder.

EU er nå formelt underrettet om at begge utbetalingene - både 100 millioner euro i fjor høst og bergingsmidlene på 350 millioner - er gjennomført. EU-kommisjonen skal granske overføringene i forkant av en mulig formell undersøkelse.

Ifølge Financial Times og Wall Street Journal er det utpreget skepsis i kommisjonen til at Bull skal få statsstøtte på 450 millioner euro, siden det ikke lyktes å få Bull på rett kjøl etter den forrige runden med 1,7 milliarder euro i statsstøtte i 1994. EUs konkurransekommissær Mario Monti har sagt at han generelt sett synes skattebetalerne betaler for mye når store selskaper gjentatte ganger må holdes i live gjennom statlige bevilgninger.

Bulls toppsjef sier han forventer at kommisjonen vil godkjenne statsstøtten, siden alternativet er at en av Europas siste datamaskinprodusenter legges ned.

Til toppen