Bygger besetning i marsjtakt

MarchFirst sin Norden-sjef, Pål Roppen, mener oppkjøpshysteriet vil gå over i organisk vekst og får to headhuntere fra USA over for å hjelpe til med å ekspandere.

At selskapers verdi faller skaper problemer. I alle fall hvis aksjer blir brukt til oppkjøp. Et av kjennetegnene ved den nye økonomien har vært at selskaper med stor aksjeverdi kan kjøpe opp andre selskaper ved å gi eierne aksjer i stedet for penger.

Dette skjedde da MarchFirst Norge skulle kjøpe opp konsulentselskapet WinsoftQSD. Dette gikk ikke etter planen da MarchFirsts Nasdaq-noterte aksjer har fått føle nedgangen i "TMT" sektoren. (Teknologi, Media, Telekom). MarchFirst var på topp ved årsskiftet, nærmere 80 dollar aksjen, men falt tungt ned til 15 dollar aksjen da det raste som verst. Aksjen har nå stabilisert seg på omkring 25 dollar.
Les mer om det havarerte oppkjøpet:
MarchFirst dropper oppkjøp i Norge

- Shit happens, sier Pål Roppen til digi.no.

Han presiserer at MarchFirst har et godt forhold til den ulykklige partner WinsoftQSD. Men Roppen har ikke tenkt å ligge på latsiden, selv om aksjene er verd veldig mye mindre enn for kort tid siden.

- Vi ser nå at det blir viktigere og viktigere med organisk vekst. Nå, etter nedgangen på verdens børser, vil vi se en vridning fra oppkjøpssirkus over mot organisk vekst, sier Roppen.

Han mener at de selskapene som har en struktur for vekst, både for å hyre inn, og ikke minst holde på gode ansatte, vil kunne klare seg meget bra. Viktigheten av å både være godt posisjonert i markedet samt evnen til å holde på ressurser, som ansatte, vil bli en nøkkel. I alle fall etter det blir vanskeligere å vokse organisk.

- Det er dessuten veldig dyrt å kjøpe opp for å vokse. Skal man ekspandere til et nytt land kan man kjøpe opp et selskap til eksempelvis 100 millioner kroner. Det vil ta veldig lang tid før man kan se resultater av en slik investering. Skal man i stedet satse på å etablere det selv og vokse organisk er inngangen ikke så dyr, og man sitter igjen med langt mer, sier Roppen. Men dette fordrer uansett at selskapet kan samle inn og styre ressursene.

Dette mener Roppen at MarchFirst skal kunne greie.

- Etter at oppkjøpet strandet får vi to dedikerte headhuntere fra USA som skal hjelpe oss å hente inn gode folk. Vi skal fortsette å vokse, selv om vi ikke kjøpte opp WinsoftQSD, sier Roppen.

Men nedgangen i markedsverdi for Internett som sektor har større følger enn at noen oppkjøp strander. Dotcom selskapene begynner også å merke det, om ikke i pungen så på nervene.

- Vi merker blant dotcom selskapene at de er litt nervøse. Det arter seg ofte på to måter. Noen kommer til oss og trenger hjelp til å finslipe sine strategiske mål. De er redd for at strategien ikke holder. Andre er så nervøse at de ikke tør bruke penger på noe og dermed går under, sier Roppen.

Til toppen