Canal Digital gir dårligst service

Forbrukerrådet fant i fjor ut at de fleste servicetelefoner her til lands har lang ventetid. En ny undersøkelse bekrefter inntrykket.

En servicetelefon er den avanserte telefonsvareren du blir møtt med i de fleste store bedrifter. Ved hjelp av tastevalg og venting skal du i teorien bli betjent etter hvert. Forbrukerrådets nye undersøkelse, foretatt av Forbrukerrådet i Nordland, slår fast at ventetiden fortsatt er lang, selv om enkelte er i svak bedring.

Dårligst ut av alle kom Canal Digital.

Her tok det i snitt 19 minutter før man fikk svar. Telenor Avidi imponerte heller ikke Forbrukerrådet, som i snitt måtte vente 11 minutter når de ringte etter vanlig kontortid.

Best ut av alle kom, som i fjor, Gjensidige Forsikring i Bodø, med en gjennomsnittlig ventetid på bare 50 sekunder.

Forbrukerrådet har fått mange klager på NSB billettservice, som i undersøkelsen var bedre enn sitt rykte, med under ett minutts ventetid. Av flyselskapene er Widerøe kjappest, deretter Braathens og SAS på sisteplass.

SAS sin billettservice på ettermiddagstid blir karakterisert som nærmest ugjennomtrengelig, med en ventetid på 9 minutter. Forbrukerrådet mener det er en formildende omstendighet at kundene kan taste 1 og bli oppringt senere.

Klagene på billettservice-telefoner går ikke bare på ventetid, men også på at valgmulighetene (tastevalgene) er kompliserte. Den siste innvendingen har også mange mot Trygdeetatens opplysningstelefon, som i følge Forbrukerrådet har en jungel av valg og undervalg som krever mye av innringeren.

I servicetelefon-testen er også opplysningen 180 (nå 1881) og feilmeldingen 145 vurdert. Konklusjonen er at den første er dyr, og at den andre er komplisert. Feilmeldingen baserer seg på stemmevalg, som er uvant for mange. Forbrukerrådet mener at for dem med klokkeklar røst er dette en lettvint løsning, men for andre kan det bli frustrerende mange forsøk før automatikken forstår hva man sier.

Til toppen