Canal Digital skal balansere i år 2001

Mens moderselskapets resultat totalt sett endte på minus 249 millioner kroner i fjor, var Canal Digital Norges andel av det negative resultatet 53 millioner kroner. Det er en resultatforbedring på tre millioner kroner fra året før. Resultatene må imidlertid forbedres betraktelig de to neste årene hvis det norsk-franske selskapet skal gå i balanse i 2001.

Mens moderselskapets resultat totalt sett endte på minus 249 millioner kroner i fjor, var Canal Digital Norges andel av det negative resultatet 53 millioner kroner. Det er en resultatforbedring på tre millioner kroner fra året før. Resultatene må imidlertid forbedres betraktelig de to neste årene hvis det norsk-franske selskapet skal gå i balanse i 2001.

Canal Digital er en satellittoperatør som satser knallhardt på innføringen av digital-TV i alle de nordiske landene.

Moderselskapet Canal Digital gikk sett under ett med et dundrende underskudd på 249 millioner kroner og omsatte for 418 millioner kroner i 1998.

1998-resultatet for datterselskapet Canal Digital Norge markerte et noe redusert underskudd i forhold til året før. I 1997 gikk den norske delen av selskapet med et underskudd på 56 millioner kroner, og i 1998 endte underskuddet på 53 millioner kroner.

Administrerende direktør Espen Asheim i Canal Digital Norge tror at selskapet skal klare å gå i null i løpet av 2001.

- Vi har en målsetting om å halvere underskuddet til neste år og nå break even i 2001, sier Asheim til digi.no.

Ifølge Dagens Næringsliv (DN) er det totale underskuddet i hele Canal Digital 30 millioner kroner mindre enn forventet. Administrerende direktør i Canal Digital, Per Tengblad, sier til DN at det akkumulerte underskuddet vil være 500 millioner norske kroner før selskapet går i balanse. Det vil bli måneder med break even også i år 2000, spår han.

Canal Digital er egentlig et resultat av en fusjon mellom selskapene MultiChoice og Telenor CTV. Resultatene av fusjonen vil ikke komme reelt med før i 1999, men Tengblad regner med at den egentlige omsetningen for 1998 er på 700 millioner kroner.

Til toppen