Chaffey fornøyd med G20-møte om digitalisering

Norge fikk delta når verdens største land gjorde digitalisering til hovedtema, for første gang.

G20-møtet i tyske Düsseldorf samlet ministre med ansvar for digitalisering i de 20 største økonomiene i verden.
G20-møtet i tyske Düsseldorf samlet ministre med ansvar for digitalisering i de 20 største økonomiene i verden. (Bilde: Wolfgang Rattay, Reuters)

Norge fikk delta når verdens største land gjorde digitalisering til hovedtema, for første gang.

Norge fikk være med da verdens mektigste land denne uken løftet digitalisering opp som eget tema, under ministermøtet i Düsseldorf, fordi vi er partnerskapsland under det tyske formannskapet i 2017.

Det er aller første gang at G20-landene gjør digitalisering til et hovedtema.

Selve signaleffekten av dette er kanskje det største utbyttet, i tillegg til erfaringsutveksling og diskusjoner landene i mellom. 

– Ja, jeg vil si det. Digitalisering er plassert helt sentralt på den politiske dagsorden, sier statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som ledet den norske delegasjonen.

Chaffey snakker med digi.no på telefon fra Düsseldorf, der møtene akkurat er avsluttet fredag formiddag. Landene har vedtatt en ministererklæring som stadfester fortsatt samarbeid om den digitale økonomien, samt et veikart som Chaffey sier han er positiv til

Helt udramatisk, og godt er det

Det hele kan fremstå nokså rutinemessig og uspennende, men som Chaffey peker på er det i noen internasjonale sammenhenger bra at vedtak er blottet for det spektakulære eller dramatiske.

– Det handler om å gå fremover skritt for skritt. Det som virker opplagt kan være viktig. Det motsatte, hvis det ikke er enighet om retningen videre, det å skape konflikter vil være ganske ødeleggende. Derfor er det positivt at de store landene snakker sammen og er enige om retningen, mener statssekretæren.

Statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ledet den norske delegasjonen under denne ukens ministermøte, der G20-landene for første gang hadde digitalisering som eget tema.
Statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ledet den norske delegasjonen under denne ukens ministermøte, der G20-landene for første gang hadde digitalisering som eget tema. Foto: KMD

Tilrettelegging av e-handel, og nødvendig tillit til netthandel; altså at man får de varer og tjenester man har kjøpt og betalt for, forbrukerrettigheter på nett, sikkerhet og digital kompetanse er noen av temaene som kom opp under denne ukes G20-møter i den tyske byen Düsseldorf.

Norge langt framme

– Jeg opplever at de andre landene har ganske like utfordringer som vi har, og noen land har større utfordringer. Norge har jo kommet langt. En del land som India, Brazil, Kina og Indonesia snakker om bredbånd og mobil infrastruktur., vi har kommet lenger når det gjelder tilgjengelighet, mener Chaffey.

Ifølge ham er det en fellesnevner i at alle har en sterk erkjennelse av at digitalisering vil være en hovedforutsetning for å oppnå viktige politiske mål, inkludert å løfte flere ut av fattigdom, øke sysselsetting, samt bedre kompetanse og muligheter innen utdanning, også med tiltak som digitale læremidler og nettbasert undervisning, såkalt MOOC.

G20 har også et toppmøte i Hamburg til sommeren der statsminister Erna Solberg vil delta. Det ventes at digitalisering raskt kan bli tema også på det helt øverste politiske nivået.

Før det, i slutten av april, går startskuddet for et nytt nordisk-baltisk samarbeid om digitalisering, der Norge er vertskap for en egen ministerkonferanse.

Erklæringen og temaene fra G20-møtet blir det naturlig å forfølge videre i den sammenheng, og da i en arena som samler noen av landene i verden som har kommet aller lengst ved å ta i brukt IKT.

Næringsministeren kalte inn til digitalt toppmøte i februar: – Norge må ikke bli en digital sinke »

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen