Cinet skal doble marginene

- I dag er det marginene i Cinet som trekker ned marginen i ARK. Vi har som mål å nå en driftsmargin i Cinet på fem prosent. Det skal vi klare i løpet av ett år, sier Jan Erik Standahl til digi.no

ARK-konsernet leverte en driftsmargin på 3,2 prosent i tredje kvartal. Dette er et marginnivå som ledelsen i ARK ikke er fornøyd med på sikt (se peker til tidligere resultat-sak i margen til høyre).

Det største forbedringspotensialet ligger i Cinet som i forrige kvartal sto for nærmere halvparten av omsetningen i ARK og hadde en driftsmargin på fattige 2,8 prosent.

- Det er helt klart at det største forbedringspotensialet ligger i Cinet. Her har vi som målsetting at marginen skal ligge på fem prosent sier konsernsjef Jan Erik Standahl til digi.no.

- Cinet har vært én stor enhet hvor de ulike virksomhetene har grepet så mye inn i hverandre at det ikke har vært mulig å feste fokus på lønnsomheten i separate forretningsområder. De endringene vi gjør nå vil gi Cinet ulike forretningsområder med helt klare ansvarsfordelinger og lønnsomhetsmål, forklarer Standahl.

Endringsprosessene som nå går i Cinet skal være avsluttet i løpet av ett år, og Standahl mener man i løpet av denne perioden skal nå målet om fem prosent driftsmargin i nye Cinet.

Jan Erik Standahl mener forbedringspotensialet i Cinet i stor grad er knyttet til produktiviteten i tjenesteproduksjonen. Noe lønnsomhet kan hentes ut ved en større grad av produktifisering av løsninger, altså gjenbruk av selskapets kompetanse.

- Mye av verdien i Cinet ligger i at det er et kompetansetungt selskap. Det er denne kompetansen vi skal bli flinkere til utnytte, sier han.

I følge konsernsjefen ligger det også fusjonsgevinster i ARK knyttet til driften i Cinet som selskapet enda ikke har tatt ut.

Tjenesteandelen i ARK er forøvrig sterkt økende. Av en omsetning på i overkant av to milliarder kroner i årets ni første måneder er nærmere 600 millioner kroner knyttet til tjenesteleveranser. En del av den kraftig veksten i Skrivervik Data kan forklares med økte tjenesteinnhold i omsetningen.

Skrivervik Data økte omsetningen med over 30 prosent det siste året og driftsmarginen økte fra 4,4 prosent til 7,3 prosent.

På sikt ønsker ARK å øke bemanningen kraftig for å ta unna etterspørselen etter konsulenttjenester. I løpet av neste år har selskapet som mål å øke bemanningen med 200 personer.

Ved utgangen av tredje kvartal var det totalt 1.126 medarbeidere i ARK. Bemanningen økte med 29 personer i tredje kvartal.

- Problemet i det "boblemarkedet" vi så tidligere i år var at hvem som helst kunne starte sitt eget selskap. Jeg tror situasjonen fremover vil være en ganske annen, og det er helt klart positivt for oss. Det blir betydelig enklere både å rekruttere nye medarbeidere og holde på dem som jobber for oss i dag.

Standahl forventer at turnoveren på de ansatte vil synke under ti prosent det neste året.

Til toppen