Cisco tar teknologiansvar for Nobels e-museum

Cisco tar på seg ansvaret for å oppgradere utstyret til Nobel-stiftelsens e-museum slik at det kan gjøre all slags materiale umiddelbart tilgjengelig for millioner av samtidige brukere.

Allerede i dag tilbyr Nobel-stiftelsens e-museum på mye interessant materiale om prisvinnernes bidrag, i form av avhandlinger, videoopptak og liknende. Nettstedet har vært drevet på frivillig basis siden det ble åpnet i 1995. Forsøk på nettkasting har avslørt store teknologiske svakheter. Samtidig har miljøet rundt stiftelsen store ambisjoner om hvordan alt fra virtuell virkelighet til nylig oppdagede lydopptak helt tilbake til 1907, kan nyttes til å spre kunnskap og mane kommende generasjoner til ny kreativ innsats.

For å bøte på denne uholdbare situasjonen har Nobel-stiftelsen inngått en avtale med Cisco Systems. Den amerikanske teknologiganten påtar seg å skaffe det som trengs av utstyr og ekspertise til å bygge en infrastruktur på høyde med e-museets ambisjoner. Nettstedet i Stockholm skal oppgraderes kraftig og utstyres med optisk nettverk, tidsmessig maskineri og programvare. Det skal opprettes et speilsted i USA. E-museet skal inkorporere alt Cisco er i stand til å mobilisere av kunnskap og teknologi for en virkelig skalerbar nettarkitektur.

Nobel-foredrag skal nettkastes i sanntid, og være tilgjengelig som video på forespørsel så langt tilbake i tid som man har opptak. Alt som er funnet av historisk materiale skal gjøres fritt tilgjengelig, blant annet opptak av alle foredrag som er holdt siden 1907, alle avhandlinger og annen litteratur. Det skal utvikles spesielle tjenester for studenter og elever, blant annet simulerte eksperimenter med grensesnitt i tredimensjonal virtuell virkelighet.

Det er planer om å få opp, i løpet av noen få måneder, et eget program rettet mot elever og studenter på videregående skoler og høyskolenivå, kalt Wallenberg-programmet for unge forskere. Deretter blir det en egen seksjon på nettstedet, kalt "Vitenskap og teknologi", for å belyse viktige basisvitenskapelige oppdagelser som har fått stor praktisk betydning for samfunn og industri. Siden skal det opprettes tilsvarende avdelinger for litteratur og fred.

Samtidig som det uttrykkes anerkjennelse for Ciscos engasjement - en innstas på nivå med det selskapets gjorde for NetAid-arrangementet i september 1999 - pekes det på den store pr-verdien som ligger i avtalen.

Til toppen