Computerworld legger om

IDG sliter fortsatt. Det siste året har de kvittet seg med halvparten av de ansatte. Nå legger IT-publisisten om Computerworld.

Mot slutten av januar kunne Propaganda melde at halve staben i IT-forlaget IDG, som blant annet utgir PC World og Computerworld, har mistet jobben det siste året.

Nå tvinger for høye kostnader selskapet til å legge om utgivelsefrekvensen på Computerworld.

7. mars kommer ”nye” Computerworld, etter den datoen vil avisen komme ut en gang i uken – hver fredag. Nå kommer avisen tirsdager og fredager.

Samtidig med omleggingen vil IDG øke produksjonen av nyheter på sitt nettsted Computerworld.no. Papirutgaven av Computerworld vil følge opp med mer dybde og analyse.

Omleggingen kommer som en følge av endringer i markedet og strukturmessige rammebetingelser.

- Kompleksiteten i IT-verdenen øker og nyhetsflommen innen IT og telekom tiltar i styrke. En omlegging av Computerworld for å møte denne utviklingen har vært gjenstand for diskusjon det siste året. Nå er tiden inne, heter det i en melding fra selskapet.

Her er hele artikkelen hos vår søsterpublikasjon Propaganda

Til toppen