Consorte-drift som normalt tross WorldCom-konkurs

Selv om moderselskapet til Consorte Group ASAs partner i UK, MCI WorldCom Inc, søndag søkte om konkursbeskyttelse under Chapter 11 får ikke dette noen umiddelbare konsekvenser for Consortes drift i UK, hevder toppsjef Marit Døving.

MCI WorldCom Ltd, som Consorte har avtale med, har sammen med de andre internasjonale WorldCom-selskapene rundt 250 millioner dollar i likvide midler. Med eksisterende kontantbeholdning og omsetning, vil MCI WorldCom Ltd kunne drive virksomhet ut 2002 uten tilførsel av mer kapital, skriver børsnoterte Consorte ASA i en pressemelding som i dag tidlig ble distribuert via Hugin.

For 2003 er det ventet at MCI WorldCom Inc ikke vil tilføre ytterligere kapital til sine internasjonale datterselskaper. Det betyr at disse selskapene vil måtte finansiere driften på egen hånd neste år ettersom MCI WorldComs Inc. internasjonale virksomheter nå opererer selvstendig fra morselskapet, og kontrollerer egen kontantbeholdning og omsetning.

Som ikke-amerikansk selskap kommer ikke MCI WorldCom Ltd under Chapter 11, og fortsetter derfor virksomheten på vanlig måte. Chapter 11 er en konkursbeskyttelse for amerikanske selskaper som gir mulighet for reorganisering av virksomheten og finne finansielle løsninger med eksisterende kreditorer for å sikre videre drift.

Les om gigantkonkursen:

Til toppen