Consorte hentet 39 millioner

Børsnoteringen er klar for Consorte nå som selskapet har oppfylt Oslo Børs sitt krav til emisjonsbeløp.

Consorte Group ASA sin emisjon gav selskapet 39 millioner kroner i ny egenkapital. Det er fire millioner over kravet fra Oslo Børs, etter at prisen ble fastsatt til den laveste i det på forhånd oppgitte intervallet på mellom 12 og 15 kroner.

Selskapet har fått vel 50 nye aksjonærer etter emisjonen og sitter nå med drøye 400.

Selskapets forretningsidé er basert på bruk av en teknologi for håndtering av inngående telefonsamtaler, til bruk for bedrifter med høyt volum av innringende kunder. Ved hjelp av intelligente nettjenester flyttes store deler av kapasiteten fra kundenes sentralbord til Consorte, som operatør i telenettet.

Selskapet omsatte i 2000 for vel 31,1 millioner kroner, mens veksten fra første kvartal 2000 til samme kvartal 2001 lå på rundt 150 prosent.

Nå venter etablering av virksomhet i Sverige og Danmark. Internasjonaliseringen har tatt lengere tid enn forventet, men etter planen skal virksomheten være opperativ andre halvår. Også i Storbritannia skal det bygges egen virksomhet.

Til toppen