Cookies er offentlig informasjon

I Sverige slår en rettsavgjørelse fast at kommunepolitikernes cookies er offentlig tilgjengelig. Informasjonen som er lagret i cookie-filen blir definert som lagret informasjon, og dermed er kommunen pliktig å gi denne informasjonen ut til eventuelle interesserte.

I Sverige slår en rettsavgjørelse fast at kommunepolitikernes cookies er offentlig tilgjengelig. Informasjonen som er lagret i cookie-filen blir definert som lagret informasjon, og dermed er kommunen pliktig å gi denne informasjonen ut til eventuelle interesserte.

Politikerne i Gävle kommune må belage seg på oppmerksomhet og skriverier rundt deres nettbruk. Offentlige tjenestemenn rundt om i hele Sverige sletter nok cookies og tømmer minnet for ikke å bli tatt med buksene nede.

Det er Kammarrätten i Sundsvall som konkluderer med at informasjonen i cookie-filen på datamaskinene er offentlig, skriver det svenske magasinet NyTeknik. En journalist i lokalavisen Arbetarbladet i Gävle begjærte å få utlevert cookie-filene til lokalpolitikere i Gävle kommune.

Cookies er betegnelse på informasjon eller datafiler nettsteder legger igjen på datamaskinen til brukeren for å identifisere denne ved brukernes neste besøk på nettstedet.

Også Kammarrätten i Göteborg har behandlet saker relatert til cookies og offentlighetsprinsippet noe digi.no har skrevet om tidligere (se relaterte saker i høyre margen). I Göteborg kommune har det i fire tilfeller vært saker hvor journalister har krevd utlevert cookie-filene fra lokalpolitikere.

I alle de fire sakene, ble kravet avvist på grunnlag av en definisjon av cookies som et "teknisk mellomledd" heller enn lagret informasjon.

På bakgrunn av denne definisjonen er ikke cookies lagret informasjon som derfor er allmenne handlinger. Tre av de fire sakene i Göteborg er anket.

Statskontoret, et regjerings-oppnevnt kontor for IT, ble tatt med på høring i saken i Sundsvall: de endte på definisjonen at cookies var offentlige. Statskontoret la vekt på at en cookie ikke kan betraktes som en teknisk bearbeidet fil da det dreier seg om innkommet informasjon som passivt lagres i en fil. De argumenterte videre for at det ikke skjer noe bearbeiding av informasjonen.

Cookie-filene er allerede utlevert til journalisten i Arbetarbladet i Gävle.

Til toppen