Customax bygger ut ASP distribusjonen

Customax inngår nå avtale med Accountgruppen. Partnerne skal bringe flere Visma-brukere over på Customax ASP-løsninger.

ASP-leverandøren Customax melder i dag at selskapet har inngått en avtale med selskapet Account Server AS, som er et selskap i Accountgruppen.

Accountgruppens aktiviteter består blant annet av leveranser og tjenester basert på Vismas produkter og løsninger, samt rådgivning og regnskapsbyråtjenester.

Det er meningen at selskapene skal utnytte Accountgruppens kundemasse på i overkant av 500 kunder. Fokus fremover blir å levere tjenester til disse kundene gjennom Customaxs ASP senter i Nydalen.

Avtalen skal ha en estimert kontraktsverdi på minimum 6 millioner kroner over en to års periode.

Customax hadde i tredje kvartal en omsetning på 50,6 millioner kroner, hvorav selskapets ASP-omsetning var 4,56 millioner kroner. Dette tilsvarte en vekst på 82 prosent fra forrige kvartal.

Forventet 12 måneders ASP-inntektsstrøm fra eksisterende kontraktsmasse var per 30.september 15,1 millioner kroner. ASP-kontraktene har gjennomgående en løpetid som varierer mellom 36 og 60 måneder. Den totale verdien på inngåtte ASP-kontrakter som ennå ikke var inntektsført var ved utgangen av tredje kvartal kommet opp i 42 millioner kroner.

Til toppen