Dagbladet gir bort nettsted

DB Medialab er i ferd med donere nettstedet Fundamental.net til en frivillig organisasjon. Nettstedet er mest kjent for standup- komediennen Shabana Rehmans redaktørrolle.

I forbindelse med opprydningen i DB Medialab der Dagbladet skulle spare 26 millioner kroner på digitale medier, var planen blant annet å kvitte seg med Fundamental.net.

- Vi var veldig klar over at Fundamental.net ikke ville bli en millionbutikk. Vi hadde to hovedhensikter da vi startet konseptet: vi ville få erfaring med drift av nisjenettsteder og oppbygging av communities som baserte seg på en spesiell interesse. Det andre var at vi ville bygge et nettsted for en voksende gruppe av den norske befolkningen, sier konseptsjef Rune Røsten i DB Medialab til digitoday.no.

Nå er Dagbladet i ferd med å selge nettstedet, som ble startet i oktober i fjor, slik at det kan drives av andre. En frivillig organisasjon skal ta over driften, men Røsten vil ikke røpe navnet før avtalen er undertegnet.

Han innrømmer likevel at det ikke er snakk om de store summene i transaksjonen.

Røsten synes satsingen har vært vellykket for Dagbladets del, selv om de må kvitte seg med det for å spare kostnader. Han viser til at det per i dag er 12.000 innlegg i debattseksjonen og mener det fungerer som et levende nettsted.

En av dem som ble involvert fra starten var den kjente standup-komediennen Shabana Rehman.

Hun sluttet i Fundamental.net i mars i år, men har fortsatt sterke følelser for satsingen. Rehman var opprinnelig redaktør av tjenesten etter at DB Medialab hadde tatt initiativet til et nettsted for innvandrere i fjor.

- Vi satset på at det ikke bare var innvandrere som skulle bruke det. Nettstedet ble nok oppfattet som litt frekt fordi det var svært åpent. Hvis det var drittslenging på debattsidene, deltok vi i debattene, sier hun til digitoday.no.

- Jeg vet ikke om jeg kommer til å få en rolle i Fundamental videre, sier Rehman.

- Jeg kunne godt tenke meg å jobbe som konsulent eller bidra på andre måter, men det er avhengig av hvem som kommer inn som eier, sier hun.

Røsten mener at Fundamental.net absolutt har livets rett som en multikulturell kanal.

- Ja, det har en misjon og vi har hele tiden håpet på at andre kan drive dette videre, sier han. DB Medialab vil fortsatt ha eierskap til konseptet (men ingen aksjer) og forplikter seg til å holde seg unna konkurrerende virksomhet.

Røsten tror kontrakten vil være signert snart, i hvert fall innen utgangen av mai.

Til toppen