Dagbladet kopler anmeldelser med butikk

Dagbladet og Haugen Bok samarbeider om en Internett-basert litteraturtjeneste. Avtalen innebærer at alle bokanmeldelser utstyres med en egen knapp hvor man kan bestille boka og få den i posten i løpet av to til tre dager. Er dette en akseptabel ordning?

Daglig leder for Dagbladet på nettet, Arne H. Krumsvik, forteller at målet er å utvikle et komplett nettsted for litteraturinteresserte. I tillegg til bestillingstjenesten skal leseren få tilgang til åpningskapittelet til nye bøker fra de fleste store forlagene. Dessuten inviteres man til å bidra med egne synspunkter på de anmeldte bøkene. Tjenesten debuterer en gang i august.

Knappen som skal stå nederst på hver bokanmeldelse, utstyres med standardteksten "bestill boka på nettet". Den fører til et bestillingsskjema hos Haugen Bok, kjent som Norges største postordre-bokhandel. Skjemaet fylles automatisk ut med bokas tittel, pris og øvrige kjennetegn. Skal du kjøpe boka, taster du navn og adresse i skjemaet og trykker på en knapp som bekrefter bestillingen. Boka og regningen leveres portofritt med A-post.

- Her er ingen tekniske greier som kan skremme folk, sier Krumsvik. - Ingen "cookie" som kjenner deg igjen neste gang du klikker, ingen SET eller andre elektroniske betalingsordninger.

Krumsvik forteller at man har arbeidet med dette konseptet i lang tid, og at man nå mener å ha funnet fram til noe som ivaretar allment anerkjente prinsipper for presseetikk. Dagbladet får ingen provisjon av salget. Haugen betaler for knappen etter det samme prinsippet som gjelder for all Internett-reklame, det vil si avhengig av antall eksponeringer. Avtalen utelukker ikke annonser fra andre bokhandlere, men Krumsvik understreker at plasseringen av Haugen-knappen er eksklusiv. På sin side er Haugen Bok forpliktet til å føre absolutt alle anmeldte bøker.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening slår straks fast at denne ordningen er en form for kopling, men understreker umiddelbart at det går en grense mellom uakseptabel og akseptabel kopling.

- I tradisjonell forstand er dette kopling. Det er svært aktuelt å diskutere om tradisjonelle kriterier skal revurderes i det nye mediet Internett. Personlig er jeg veldig skeptisk til dette. Kopling kan gå på bekostning av en publikasjons troverdighet, og det kan legges andre føringer på stoffet enn de redaksjonelle.

Redaktørforeningen diskuterer en ny tekstreklameplakat med advarsler bedre tilpasset den nye tid.

- Det er åpenbart at forholdet mellom Dagbladet på nettet og Haugen Bok dreier seg om et samarbeid knyttet til en produktomtale, altså kopling. Kopling kan godkjennes under bestemte forhold. Et kriterium er i hvilken grad den er åpen for alle. Et annet kriterium dreier seg om i hvilken utstrekning løsningen er bra for publikum. Det er for eksempel ikke forkastelig for en publikasjon å invitere til annonser i forbindelse med redaksjonell behandling av avgrensede temaer. Det som er forkastelig er når temaet blir for smalt, og omtalen skjer for mye på selgernes premisser.

Øy understreker at i dette konkrete tilfellet, er det ingen grunn til å mistenke Dagbladets anmeldere for å risikere å skjele til Haugen Bok i det de skriver.

Det ligger i Øys vurderinger at kopling ikke behøver å skade verken troverdigheten eller den redaksjonelle styringen av innholdet til en publikasjon. Det vil finnes typiske tilfeller hvor dette skjer, og typiske tilfeller hvor dette ikke skjer.

Hva synes du? Har Krumsvik og Dagbladet har funnet en akseptabel ordning, eller synes du de har gått over streken?

Send svaret ditt som "notis til redaksjonen". (Denne journalisten skal straks på sommerferie. God sommer!)

Til toppen