Dagens IT overtas av A-presse eier

Et av Nordens største medieselskap, finske Sanoma, kjøper det svenske E+T Forlaget som blant annet eier Dagens IT og Dagens Medisin.

Dagens IT er en av de mest profilerte publikasjonene på det beinharde svenske markedet for IT-publikasjoner. Det har lenge vært klart at morselskapet, Ekonomi & Teknik Förlag har vært til salgs, men det har gått lang tid før det endelige salget har gått i boks.

Nå kjøper det største finske mediekonsernet Sanoma hele E+T Forlaget, inkludert 50 prosent av Dagens Medisin som også eksisterer i norsk drakt med Schibsted på eiersiden. Det er datterselskapet, fagpresseforlaget Helsinki Media, som integrerer svenskene i sin portefølje som består av rundt 30 spesial- og fagtidskrifter. Helsinki Media har 1.000 ansatte og sitter med 50 prosents markedsandel av fagpressen i Finland som genererer 1,7 milliarder svenske kroner i omsetning, skriver Dagens IT.

I Finland vil Dagens IT bli søsterpublikasjon til "IT-Viikko", "IT-Uken" på norsk. Det er ikke klart hva som skjer med E+Ts 50 prosent i Dagens Medisin der også Bonnier er inne på eiersiden (andre halvdel). I Norge har finnene begynt å investere i A-pressen og spørsmålet er hvordan dette passer sammen med overtakelsen av eierskap i Dagens Medisin der konkurrenten Schibsted sitter med 50 prosent i den norske virksomheten.

Morselskapet Sanomas virkelig store stjerne i den finske medieverden, er dagsavisen Helsingin Sanomat med et opplag på 500.000 eksemplarer daglig.

Til toppen