Dagens Næringslivs nettutgave må doble inntektene

Styreleder Gunnar Bjørkavåg i DN Nye Medier AS er fremdeles et stykke unna å gjøre dn.no til sunn butikk. Selskapet fikk et underskudd på nesten 20 millioner i fjor.

I likhet med VG Multimedia og DB Medialab, kan DN Nye Medier underskrive på at det fremdeles ikke er lett å overleve som utelukkende annonsefinansiert nettavis, tross stadig hyggeligere leseroppslutning.

Les også:

Dagens Næringslivs nettavis solgte annonser i fjor for 11,66 millioner kroner, men det er bare halvveis til målet om balansert drift. Driftsunderskuddet endte på 25,6 millioner kroner, som med skattefordeler og renteinntekter ga et resultat på bunnlinjen på minus 19,2 millioner kroner. Dn.no må med andre ord doble inntektektene for å nå break even, med mindre selskapet gjennomfører betydelige kostnadskutt.


Moderselskapet dekker inn underskuddet gjennom konsernbidrag på nesten 18,6 millioner kroner og en overføring fra overkursfondet på vel 630.000.

Ved utgangen av fjoråret var det 22 personer ansatt i DN Nye Medier, som er et heleid datterselskap av AS Norges Handels- og Sjøfartstidende. Samlede personalkostnader (lønn, pensjoner, sosiale kostnader) utgjorde 16,2 millioner kroner, hvorav vel én million ifølge årsberetningen var godtgjørelse til daglig leder Svein-Thore Gran.

Årsregnskapet er revidert og godkjent av revisorfirmaet Bakke Hjelmaas Larsen.

Til toppen