Dame på snart 101 år kunde i norsk nettbank

Den typiske nettbankkunde er en mann i tredveårene, men SkandiaBanken har også atypiske kunder. Blant annet en dame som snart fyller 101.

Den typiske bruker av SkandiaBanken er en mann på mellom 25 og 35 år med 52.000 kroner på saldo. Og han bor i en storby. Ikke så overraskende, kanskje. Menn er ofte mindre skeptiske til ny teknologi, og også raskere til å prøve nye ting. Samtidig bruker menn nettet mer til finansiell informasjon og finansielle tjenester.

Øyvind Thomassen, som er sjef for Skandiabanken.no, forteller at de også har en kunde som er over 100 år.

- Og attpåtil en dame! Hun fyller snart 101, sier han fornøyd.

Forøvrig er kvinneandelen i nettbankens kundemasse økende. I begynnelsen (banken ble lansert i april i år) var det kun 17 prosent kvinnelige kunder, nå er det blitt 27 prosent.

Kundene er aktive brukere, og i november alene hadde Skandiabanken.no 6 millioner sidevisninger. I dag har banken nesten 50.000 kunder, en markedsandel (av nettbank-kunder) på ca. 6,3 prosent. Innskudd i banken er per i dag litt over 2 milliarder kroner. Hver femte kunde sparer også i fond.

- Hvordan vet banken at opplysningene kundere gir er korrekte?

- Alle opplysninger sjekkes opp mot folkeregisteret og ligningskontorene. Dermed er det ikke rom for kunder som heter Mikke Mus, med mindre det er deres virkelige navn, forklarer Thomassen.

Men ikke alle kunder er like attraktive for banken.

- De verste kundene våre er de som bare foretar en masse transaksjoner, som ikke har særlig mye penger på kontoen, og som heller ikke har noe lån. Disse kundene koster penger, men vi nekter ingen å bli kunder, understreker han.

Til toppen