Dansk forbrukerveiledning med nordiske ambisjoner

For å overvinne forbrukernes frykt for egen sikkerhet, har det danske Forbrukerrådet sluppet en forbrukerveiledning for nettet - på nettet. Ambisjonene om å spre det viktige budskap går imidlertid langt utover de danske øer.

For å overvinne forbrukernes frykt for egen sikkerhet, har det danske Forbrukerrådet sluppet en forbrukerveiledning for nettet - på nettet. Ambisjonene om å spre det viktige budskap går imidlertid langt utover de danske øer.

Tjenesten Forbrugersikkerhed.dk er egentlig et resultat av sending i en annen mediekanal. Da dansk TV2 i januar sendte et program om et kjent sikkerhetshull på nettet der crackere kunne bryte seg inn på private PC-er for å trekke penger fra danskene bankonti, utløste det seerstorm og mange negative vibrasjoner i kyberrommet.

Både det danske Forbrukerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) mente at hendelsen dokumenterte et behov for en samlet rådgiving for privatpersoner som ferdes på nettet. Dermed ble det besluttet å opprette en webtjeneste som skulle medvirke til å høyne kunnskapen om sikre seg selv på Internett.

En mengde aktører bidrar frivillig til tjenesten som opplyser om diverse aspekter:

* hvordan sikre seg mot misbruk av personopplysninger

* ulike betalingsmuligheter over nettet

* online-banktjenester

* beskyttelse mot virusspredning

* beskyttelse mot crackere

Icon Medialab har stått for design, Merkantildata bidrar med faglig innhold i tillegg til blant andre konsulentselskapet Ernst & Young og PCWorld bidrar med nyheter innen Internett og sikkerhet.

Tjenesten ble åpnet onsdag i forrige uke og den danske forskningsministeren Jan Trøjborg var til stede, ifølge Jyllands-Posten.

- Det er en fremragende idé, og jeg er imponert over at det er blitt skapt på så kort tid, sa han under åpningen. Ministeren håper at dette vil hjelpe alle bekymrede forbrukere som blant annet har vegret seg mot handel via nettet.

De to forbrukerorganisasjonene bak hjemmesiden har imidlertid større ambisjoner enn kun å begrense tjenesten til Danmark. Man vil lett kunne eksportere konseptet til både nordiske landene og den engelsk-språklige delen av nettet, skriver Jylland-Posten.

På nordisk nivå eksisterer det allerede et samarbeid mellom forbrukermyndighetene om sikkerhet på Internett. Her er det imidlertid de nordiske forbrukerombudsmennene som vil sørge for at barn beskyttes mot reklame per se, og forbrukerne generelt beskyttes mot villedende markedsføring ved handel på nett.

Til toppen