Dårlig irsk investering

Telia og nederlandske KNP kan risikere å måtte selge seg ut av det irske telesselskapet Eircom for en langt lavere pris enn ventet.

KPN har allerede bestemt seg for å selge seg ut av det irske teleselskapet, mens Telia har hatt en intensjon om å selge seg ut så raskt som mulig. Tilsammen eier de to selskapene 35 prosent av selskapet, der Telias andel er 14 prosent.

Problemet for selskapene er at aksjekursen på Eircom i likhet med mange andre teleaksjer har vært sterkt fallende de siste ukene. Tirsdag endte Eircomaksjen på 3,40 euro, som er langt under prisen på 3,90 euro som den irske staten solgte aksjer for ved børsintroduksjonen av selskapet i fjor.

Basert på gårsdagens sluttkurs er KPN og telia-aksjene i Eircom verdsatt til 2,6 milliarder euro eller nærmere 20 milliarder kroner. Dow Jones Newswires siterer en irsk avisartikkel som sier at KPN og Telia kan måtte risikere å tilby sine aksjer for bare 3,50 euro, noe ingen av selskapene vil kommentere

Både KPN og Telia trenger pengene fra aksjesalget for å investere i sine hjemlige og europeiske mobil- og Internettvirksomheter.

Til toppen