Dårligere enn ventet fra Telecomputing

TeleComputing leverte dårligere resultater enn ventet i andre kvartal, men gjør likevel et oppkjøp i Sverige.

TeleComputing leverte dårligere resultater enn ventet i andre kvartal, men gjør likevel et oppkjøp i Sverige.

ASP-selskapet Telecomputing ASA leverte et driftsunderskudd på 10,9 millioner kroner i andre kvartal, mot minus 12,4 millioner i samme kvartal i fjor.

Omsetningen endte på 50,2 millioner kroner i andre kvartal, mot 30,2 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt endte på minus 9,4 millioner kroner.

Tallene var dårligere enn de siste nedjusteringene til analytikerne i forkant av resultatpresentasjonen. Da ventet analytikerne at driftsresultatet ville ende på minus 5 millioner kroner.

Dette er meldingen om oppkjøpet i Sverige:

TeleComputing ASA har i dag inngått avtale om overtagelse av 100 prosent av aksjene i Kebne International AB (Kebne) mot oppgjør i nyutstedte aksjer i TeleComputing. Avtalen er betinget av en tilfredsstillende due diligence av Kebne. Avtalen ventes sluttført ved tegning av vederlagsaksjene (Closing) innen 25. september 2002. Utstedelse av vederlagsaksjene vil skje ved styrebeslutning i henhold til styrefullmakt.

Kebne er et suksessrikt ASP-selskap i det svenske markedet og en viktig konkurrent for TeleComputing i Sverige. Selskapet ble etablert i 1995 av Markus Lindstedt og Kasper Ljungkvist som før salget eier ca. 98,32% av aksjene og har i dag 64 ansatte. Selskapet kan vise til sterk organisk vekst og høy lønnsomhet de siste år. Driftsmarginene de siste tre årene har ligget mellom 13,7% - 18,5%. Kebne hadde i siste regnskapsår (1/7/2001-30/6/2002) SEK 54,1 mill. i omsetning og SEK 7,4 mill. i driftsresultat. Tallene er ikke revidert ennå på grunn av avvikende regnskapsår.

Virksomheten er basert på en vellykket kombinasjon av fjerndrift (ASP) og lokal drift under lange kontrakter. Kebne har i dag ca. 40 kunder med til sammen ca. 1500 brukere. Blant de viktigste kundene finnes selskaper som Microsoft (Nordic), Sandrew Metronome, OM Gruppen, Hewlett Packard Sverige, Kvalita og HiQ Data AB.

Vederlaget TeleComputing betaler er fastsatt til 4,5 millioner nyutstedte aksjer i TeleComputing, hvorav 1/3 er bundet og ikke omsettelig i en periode på 6 måneder etter Closing, 1/3 er bundet og ikke omsettelig i en periode på 24 måneder etter Closing. Den resterende frie 1/3 del (dvs 1,5 millioner aksjer) er videresolgt med levering 1. oktober 2002. De nye aksjene ventes opptatt til kursnotering på Oslo Børs ca. 1. oktober 2002.

Lindstedt og Ljungkvist vil som før være ansatt i Kebne, men det er i forbindelse med transaksjonen inngått nye ansettelsesavtaler som sikrer en langvarig tilknytning på markedsmessige vilkår gjennom blant annet inneholder karensbestemmelser. Eksisterende lønnsbetingelser er videreført i de nye avtalene.

Lindstedt og Ljungvist vil i tillegg motta 150.000 opsjoner hver i TeleComputing. Opsjonene har innløsningskurs NOK 14,50 lik sluttkurs 14. august 2002, fem års løpetid og er for øvrig i samsvar med TeleComputings ordinære opsjonsprogram.

Partene har påtatt seg å arbeide for at to representanter nominert av Lindstedt og Ljungvist blir valgt inn i styret i TeleComputing.

Kebne har før transaksjonen tildelt sine øvrige ansatte til sammen 183.000 opsjoner med innløsning i perioden 15. mars til 15. april 2005 og innløsningskurs SEK 8,50. TeleComputing har forpliktet seg til å tilby de ansatte å konvertere disse til opsjoner i TeleComputing etter et bytteforhold på 0,84 opsjoner i TeleComputing for hver opsjon i Kebne, og ellers på uendrede vilkår.

Restrukturerings- og integrasjonskostnader anslått til NOK 4 millioner og ventes å påløpe 2002. Kostnadssynergier forventes å være minimum NOK 5 millioner pr. år og forventes å få full effekt om 6 - 8 måneder. I tillegg vil overtagelsen innebære betydelige markeds-synergier.

Denne saken er skrevet av iMarkedet, en av digi.nos søsterpublikasjoner.

Til toppen