Data, demokrati, dannelse og... Lego-roboter

700 representanter for utdanningssektoren skal møtes for å diskutere IKT, demokrati og dannelse. Og leke med Lego-roboter.

Med tema demokrati, dannelse og IKT møtes rundt 700 deltakere fra landets mange utdanningsinstitusjoner og -myndigheter til konferansen NKUL i Trondheim i begynnelsen av mai. Konferansen er bygget opp med både plenumsforedrag, faglige sesjoner og fordypningsseminarer. I tillegg er et 30-talls utstillere på plass på NTNU disse dagene.

NKUL 2002 blir arrangert på NTNU i Trondheim 2.-4. mai. Norsk konferanse om utdanning og læring, som er det fulle navnet, er den største konferansen i landet omkring bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i utdanningen, skriver de i en pressemelding.

Konferansen setter fokus på utviklingen innen pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og hittil har nærmere 500 deltagere meldt seg på.

Blant temaene som skal diskuteres er "Demokrati og kompetanse i en digital kultur" av professor og forskningsdirektør Hans Siggaard Jensen i Learning Lab i Danmark, "Utdanning, reformer og kvalitet: Veien videre" ved Kristin Clemet og presentasjoner av forskjellig pedagogikk-relaterte IT-prosjekter.

For oss barnslige vil det også bli en praktisk innføring i bruken av Lego Mindstorms-roboter i skolen. Elevene skal selv få bygge roboter og programmere disse, og det vil bli anledning til å prøve ut selv.

Til toppen