Datahistorisk Forening skal stiftes

Det er nå tatt initiativ til å starte Norsk Datahistorisk Forening (NDF). Stiftelsesmøtet finner sted onsdag 14. september 2005 kl. 18:00 I Informatikkbygningen, Universitet i Oslo, Gaustadalleen 21, i Lille auditorium i 1. etasje.

"Vi ser for oss at Norsk Datahistorisk Forening vil være en ikke-kommersiell forening med en sosial profil og et minimum av kostnader og byråkrati, men dette avhenger selvsagt av hva medlemmene vil, og hvilke retningslinjer stiftelsesmøtet gir.

Hittil ser det ikke ut til å finnes noe samlet organisert datahistorisk miljø i Norge, og dette vil vi nå gjøre noe med. Vi ser for oss at NDF kan arrangere ulike typer møter regelmessig, f.eks. foredrag, møter der folk tar med gamle maskiner med mer.

Andre aktiviteter blir også vurdert. Datahistorie kan omfatte både maskiner og hardware, programvare, historien om firmaer, miljøer, begivenheter og personligheter. Datahistorie kan også omfatte historiske perspektiver på politiske spørsmål og trender idag, og på verdier og verdivalg som styrer teknologivalg og teknisk utvikling.

NDF vil søke samarbeidspartnere, innen f.eks. museer, arkiver, bedrifter, biblioteker og andre institusjoner eller grupper."

De som er interessert i å være med på eller holde seg orientert om NDF og datahistorie er velkommen på stiftelsesmøtet og/eller til å melde seg på datahistorieforum (epostliste) som inntil foreningen har opprettet eget domene finnes på: http://mailman.efn.no/mailman/listinfo/datahistorie

Til toppen