Datarot presser banken til nyansettelser

Utslitte etter alt datarotet, har de ansatte i SpareBank 1 Midt-Norge presset banken til å hyre flere folk. De første stillingene er allerede utlyst,

Datarotet i SpareBank 1 Midt-Norge har ført til utslitte og stressede ansatte. Nå krever de å få flere kolleger til å ta seg av sinte og irriterte kunder som invaderer banklokalene hver gang nettbanken og telefonbanken krasjer, skriver Adresseavisen.

Selskapet har nedbemannet solid de siste månedene - bare i år er det forsvunnet 30-40 årsverk. Ved påsketider begynte utskiftingen av bankens datasystem, og da startet også problemene. Død nettbank, død telefonbank, døde minibanker og innimellom døde terminaler i bankene har fått det til å koke over for mange av bankens kunder, som gjerne har tatt ut sin vrede på de som sitter bak skranken.

- Situasjonen krever at vi blir flere, og ikke færrre. Banken krever et betydelig antall nye stillinger, primært stillinger rettet ut mot kunden. Alternativet er at banken risikerer å miste både kunder og ansatte, sier hovedtillitsvalgt Frode Kalland til avisen.

Viseadministrerende direktør Torbjørn Vik forteller at banken er i ferd med å rekruttere folk til ti stillinger akkurat nå, og at det vil bli snakk om flere ansettelser utover høsten. Han er ikke med på resonnementet om at det er press fra de ansatte som har ført til utvidelse av staben.

- Vi kommer til å rekruttere noe mer enn vi opprinnelig hadde planlagt. Jeg vil likevel ikke være med på at vi gjør dette for å imøtekomme kravene fra de ansatte, det er mer komplisert enn som så, sier Vik.

Bankens langtidsplan, kalt Kunde 2003, innebærer at bankens ansatte får mer å gjøre per årsverk enn tidligere. Det vil ikke bli aktuelt å gjenopprette noen av filialene som er nedlagt de siste årene, selv om dataproblemene fortsatt fører til frustrerte kunder i SpareBank 1 Midt-Norge.

Til toppen