Datasikkerhet eller atomterrorisme

På en Økokrim-konferanse i Oslo denne uken har militære og politifolk fra hele verden diskutert datasikkerhet og datakriminalitet. En russisk general mener det handler om effektiv datasikkerhet eller atomterrorisme.

- Når du går inn i kirken skal du ta av deg hatten, men ikke hodet, sier vi i Russland. Med all respekt for demokratiske prinsipper, det snakkes alltid om menneskerettighetene og retten til privatliv, men i møtet med internasjonal terrorisme må man av og til ty til ekstreme virkemidler. Det kan være snakk om et nytt Hiroshima eller et nytt Nagasaki, sa general Vladislav V. Selivanov på konferansen.

Konferansens formål er å stimulere til mer effektivt politisamarbeid i bekjempelsen av internasjonal datakriminalitet, og Selivanov var en av flere profilerte gjester. Hatt/hode-lignesen kom i forbindelse med onsdagens seminar om internett-tilbydernes rettigheter og plikter i forhold til å gi personlig informasjon om sine kunder til politiet.

Generalen leder datakrim-enheten i det russiske utenriksdepartementet, og understreket det han mener er en alvorlig trussel mot samfunnet.

- Vi vet at terrorister bruker Internett. At man svindler e-handelsbedrifter og stjeler penger er vi ikke så opptatt av, men vi har hatt angrep på olje- og gass-installasjoner i Russland, og det kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Selivanov kunne fortelle at Russland har et nasjonalt kontaktpunkt-senter som tråler Internett 24 timer i døgnet, og når de finner noe interessant sender de det til de land det måtte interessere, både innen G8-nettverket og utenfor.

- Både Russland og andre europeiske land har vært forsøkt utsatt for dataangrep som er blitt avverget ved hjelp av godt samarbeid. I Russland har vi gode kommunikasjonslinjer for utveksling av informasjon, og vi ønsker å ha det slik i forhold til våre samarbeidsland også, sa Selivanov.

Til toppen