Dataspill skal merkes

Nå skal det bli slutt på ubehagelige overraskelser når man kjøper dataspill til poden. Fra nyttår innføres et felles system for merking av dataspill over hele Europa.

I dag merkes spill etter opptil sju ulike systemer i Europa, og det er de enkelte lands egne normer og regelverk som gjelder. Nå ønsker bransjen selv et mer enhetlig system for å fastsette aldersgrenser på spillene.

- Problemet med det mest utbredte systemet nå, er at det er den engelske spillbransjen som har satt disse ut fra engelsk standard, og det blir bare informert om dette i Storbritannia. I tillegg opererer man med forskjellige typer merking og symboler i flere land., sier rådgiver Dag Asbjørnsen hos Statens filmtilsyn til NTB.

Nå har politikere, spillprodusenter og europeiske myndigheter blitt enige om en felles standard som skal benyttes framfor nasjonal lovgivning.

- Vi har forhandlet i ett år nå, noe som skal være kort i en slik sammenheng, forteller Asbjørnsen.

På et møte i Milano i forrige uke ble den nye ordningen enstemmig bifalt. Der deltok fra norsk side representanter fra Kultur- og Kirkedepartementet, Statens filmtilsyn og spillbransjen.

- De største uenighetene gikk på spesielle nasjonale og kulturelle forskjeller nasjonene imellom. Ting som banning, som det ses veldig, veldig strengt på i Storbritannia, men der Sverige og Danmark synes det bare var tull å ha med en aldersgrense i det hele tatt, sier han.

Det samme gjelder nakenhet, som er fy i Storbritannia, men helt ålreit i Danmark.

Spillbransjen har vært med i arbeidet med å stake ut en felles kurs for vurdering av dataspill, men det gjenstår ennå å se hvordan det nye systemet blir mottatt.

- Bransjen sier at de støtter dette, og de er veldig positive, men det gjenstår å se hvordan det blir i praksis. De må vise at de er villige til å bruke penger på informasjon, og bruke energi på å følge opp disse tingene, understreker Asbjørnsen.

Det nye systemet vil innføre en tydelig merket aldersgrense på selve spillet, der grensene er satt til 3, 7, 12, 16 og 18 år. Et symbol som trykkes på spillcoveret vil i tillegg vise hva som er bakgrunnen for aldersgrensen.

I de fleste tilfellene vil dette være vold, men også sex, banning eller at spillet kan fremkalle frykt hos de yngste kan være momenter som virker inn på fastsettingen av aldersgrensen.

Rundt 70 prosent av dataspillene inneholder verken vold eller annet kontroversielt materiale, og vil få laveste aldersgrense.

Det skal også opprettes en felles europeisk database som viser aldersgrenser og vurderinger av spillene.

De store aktørene i markedet, Sony, Nintendo og Microsoft, samt noen andre store amerikanske selskaper har alle sagt at de kommer til å pålegge sine underleverandører å bruke det nye merkesystemet.

Ordningen vil innføres fra nyttår 2003.

Tyskland, Frankrike og Portugal er de eneste europeiske landene som inntil videre står utenfor samarbeidet.

Til toppen