De fleste tror lure hus er bra

En undersøkelse gjort i Sverige og Norge viser at syv av ti ønsker seg smarte hus, som for eksempel kan justere temperaturen selv. Blant de selskapene som skal kunne levere slike løsninger er det nyfusjonerte norsk/svenske selskapet Bravida.

Bravida som er et resultat av en fusjon mellom installasjonsvirksomheten til Telenor) og det svenske installasjonsselskapet BPA vil ta en solid posisjon innenfor installasjonsmarkedet i Norden.

Undersøkelsen som selskapet la fram samme dag som fusjonen formelt sett ble gjennomført, sier at det er mye gjenstående arbeid i nordiske hjem, spesielt med tanke på hvilke funksjoner foolk flest gjerne vil at hjemmene skal tilby.

For sju av ti som var med i undersøkelsen svarte at de så nytten av installasjoner som gjør huset mer selvgående og automatisk. Dette kan være ting som automatisk temperaturregulering, strømstyring, fjernstyring med mer. Fem hundre svensker og det samme antall nordmenn var med i undersøkelse.

Etter fusjonen utvider Bravida sitt arbeidsområde til ikke bare å gjelde tradisjonelle teleløsninger, men også andre installasjoner innenfor elektro, ventilasjon og rør.

Hos Bravida var resultatene fra undersøkelsen overraskende sett i lys av at det knapt finnes slike løsninger på markedet.

Til toppen