De syv magre for telekomaksjene

Verdifallet blant europeiske telekomselskap er bare starten på mange magre år for den europeiske telekombransjen.

I en rapport fra investeringsbanken Merril Lynch, som gjengis i Dagens Industri, heter det at telekomaksjene i snitt har mistet 75 prosent av børsverdien på halvannet år, halvparten bare i år. Fire års børsoppgang er dunstet bort som dugg for solen.

Tross dette utgjør bransjen 10 prosent av den samlede børsverdien i Europa og har høyest vurdering med P/E (aksjekurs/fortjeneste per aksje) på 35 beregnet av neste års prognoser for gevinster.

Merrill Lynch mener at teleselskapene ikke har hatt nok fokus på gevinst per aksje, og anbefaler nå å sammenligne teleselskap med selskap i helt andre bransjer og ikke lenger med hverandre. Investeringsbanken tror aksjemarkedet har mistet troen på ebitda (gevinst før skatt, renter, avskrivninger og goodwill) og anbefaler nå mer normale vurderingsmetoder.

Med en beregnet vekst er P/E på vel 14 en rimelig vurdering, med utgangspunkt i beregnet gevinst i 2005. Store operatører som British Telecom, France Telecom og Deutsche Telekom kan neppe regne med en gevinst per aksje som på slutten av 90-tallet før i 2005/6, skriver Dagens Industri.

Dessuten påpeker banken at når kundeveksten nå avtar må fokus rettes mer mot inntekt per kunde (ARPU)

Merrill Lynch vurderer at Telenor ASA skal kunne øke med 40 prosent for å vurderes rett, medP/E 16, som ifølge dagens kurs gir nærmere 40 kroner per aksje.

At aksjekursene stuper merkes godt i Europas største teleselskap, Deutsche Telekom, som nå faller til en kurs under introduksjonskursen ved børsnoteringen i oktober 1996. Da ble Telekom-aksjen solgt for 14,30 euro. Med vel 3 millioner private aksjonærer i Tyrkland, merkes nedgangen godt ettersom aksjen steg kraftig etter børsnoteringen og nådde en toppnotering på 104 euro i mars i fjor.

Til toppen