DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Akson – Stort behov for innholds- og begrepsavklaringer

Henrik Aase er administrerende direktør i Compugroup Medical Norway.
Henrik Aase er administrerende direktør i Compugroup Medical Norway.
Henrik Aase, administrerende direktør i Compugroup Medical Norway
6. des. 2020 - 17:00

I etterkant av EHiN stiller Arild Haraldsen flere spørsmål i en kommentar her på digi.no. Han tar opp flere interessante forhold. Jeg festet meg imidlertid ved hans kommentar til at Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune beskylder dem som stiller kritiske spørsmål til Akson for å skape usikkerhet om hva Akson er og hvilke behov det skal dekke. Å beskylde dem som stiller spørsmål for å skape usikkerhet og uklarhet er et velkjent maktgrep.

Jeg mener Haraldsen er inne på noe helt vesentlig. Gode diskusjoner forutsetter at vi har en felles forståelse av utgangspunktet. Om begrepene som benyttes er utydelige og Akson er uklart bør det være i både Direktoratet for e-helse og Wenche P. Dehlis største interesse å bidra til oppklaring.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) peker på at innleie krever et trepartsforhold, og vil ikke åpne for at AS-meg-selv skal få godkjenning som bemanningsforetak.
Les også

Brenna om innleiekaoset: Avviser at selvstendige tvinges ut i arbeidsløshet

Norstat har nylig gjennomført en undersøkelse for oss i CGM. På våre vegne har de stilt spørsmål til helsearbeidere med pasientkontakt (fastleger, ansatte ved helsestasjoner og legevakt, samt ansatte i pleie- og omsorgssektoren). I tillegg omfatter undersøkelsen IKT-ansvarlige i kommune-Norge og rådmenn (Alle utenfor kommuner i Midt-Norge). Vi har blant annet sett på hvordan de opplever innholdet og begrepsbruken i Akson. I vår dialog med kommunene har inntrykket vært at forvirringen råder.

Vi kan kort oppsummere:

  • På spørsmål om: Skiller du mellom "journalsystem" og "journalløsning?» svarer 42 prosent vet ikke, 36 prosent nei, det går ut på det samme og 22 prosent ja, det er en viktig distinksjon.
  • Når respondentene skal gradere enighet/uenighet til utsagnet. I Akson vil man ha én stor database slik at pasientdata og journaler fra kommunal helse- og omsorgstjeneste samles fysisk ett sted og dermed kan deles mellom aktører som har installert systemet, spriker svarene tilsvarende. 37 prosent svarer verken eller når de blir bedt om å vurdere i hvilken grad de er enige eller uenige i utsagnet, 45 prosent er helt eller delvis enig. 19 prosent er helt eller delvis uenig.
  • 24 prosent svarer de har god oversikt over hva Akson innebærer. 11 prosent mener de har god oversikt over hvilke løsninger de vil få og 9 prosent mener de har god oversikt over hvordan prosjektet vil forløpe. 68 prosent svarer at de ikke har god oversikt over noen av disse delene.
  • Når respondentene bes om å vurdere hvordan konseptet «felles kommunal journalplattform» framstår for dem svarer 11 prosent (tydelig, jeg har god oversikt over hva det innebærer), 30 prosent (utydelig, jeg har liten oversikt over hva det innebærer), og 36 prosent (Som en målsetting mer enn en løsning). 24 prosent svarer vet ikke.

Undersøkelsen Norstat har gjennomført er en temperaturmåler, ikke en fasit. Vi har fått svar fra 331 helsearbeidere. (deriblant 66 fastleger), 55 IKT-ansvarlige og 30 rådmenn. Men svarene gir et tydelig bilde av forvirringen som råder og at det er mange uavklarte problemstillinger som bør prioriteres og oppklares. Jeg tror det er bra at Direktoratet nå ser ut til å ta en tenkepause slik mange har tatt til orde for før man går videre.

– Det var i grunn et enkelt valg, sier Petter Aunan om muligheten til å være med å bygge opp et nytt konsulenthus.
Les også

Går fra Tietoevry til nytt konsulenthus

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.