KUNSTIG INTELLIGENS

EUs spilleregler for kunstig intelligens på jobb

Nylig foreslo EU-kommisjonen et regelverk for bruken av kunstig intelligens. Det er gode nyheter. Likevel er det grunn til å spørre om forslaget gir tilstrekkelig beskyttelse på arbeidsplassen.

Kunstig intelligens innebærer spennende muligheter for arbeidslivet, men det er veldig viktig at at de ansatte inkluderes i denne utviklingen, skriver Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia.
Kunstig intelligens innebærer spennende muligheter for arbeidslivet, men det er veldig viktig at at de ansatte inkluderes i denne utviklingen, skriver Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia. Foto: Negotia
Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia
10. mai 2021 - 19:00

Nye digitale teknologier, med kunstig intelligens som kan ta beslutninger, blir i stadig større grad introdusert på arbeidsplasser. På godt og vondt. Vi i Negotia er teknologioptimister og tror at ny teknologi både kan gi økt verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Samtidig vet vi at det har vært eksempler på at denne typen teknologi blir brukt til å overvåke de ansatte, uten at det er gjort grundige vurderinger av nytteverdi opp mot eventuelle uønskede virkninger.

Bekymret

EUs regelverk er et viktig steg i riktig retning for å kontrollere et område som hittil stort sett bare har vært begrenset av teknologiske muligheter. Det er bra at EU tar en lederrolle i dette arbeidet. I møte med det frie markedet USA opererer med, eller den strenge statlige overvåkningen til Kina, trengs det.

Som fagforening er vi likevel bekymret for at forslaget ikke gir arbeidstakerne tilstrekkelig beskyttelse på jobb. Regelverket legger ansvaret for reguleringen på virksomhetene selv. Det sier lite om tillitsvalgte og fagforeningers funksjon i dette.

Det tar heller ikke inn over seg de etiske implikasjonene ved bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen. Det som kan virke som effektivisering eller sikkerhetstiltak for ledelsen, kan fort bli inngripende overvåkning av de ansatte.

Sikre etiske prinsipper

Kunstig intelligens innebærer spennende muligheter for arbeidslivet, men det er veldig viktig at de ansatte inkluderes i denne utviklingen. I Norge løses utfordringer i arbeidslivet gjennom partssamarbeidet. Gjennom den lokale dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen kan man finne løsninger som sikrer innovasjon og konkurransedyktighet og samtidig ivaretar de ansatte. Slik må vi også møte framtidas utfordringer.

For å sikre god medvirkning for de ansatte i virksomhetene som tar i bruk kunstig intelligens, og at de etiske prinsippene som bør ligge til grunn kan få reell betydning, mener vi at det er behov for et godt styringssystem hvor fagforeningene også har en aktiv rolle.

Derfor jobber vi for å sikre at tariffavtalene våre gjør det mulig for de lokale partene å iverksette tiltak som sikrer at innføring og bruk av kunstig intelligens er i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. EU-regelverket vil være et viktig verktøy i dette arbeidet, men vi må gå enda lenger for å sikre arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen.

Kunstig intelligens kan gi en indikasjon på hvor raskt teknologien utvikler seg, takket være en gruppe MIT-forskere.
Les også

Forskere brukte kunstig intelligens til å forutsi hvor raskt teknologien utvikler seg hvert år – sjekk selv

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.