KUNSTIG INTELLIGENS

Hvordan ChatGPT kan påvirke organisasjonen?

Dersom organisasjonskulturen snur seg mot lederne på grunn av ChatGPT, er det ingen teknologi som kan redde dem.

Ledere må være årvåkne på det toget som går nå, skriver Tor W. Andreassen, som er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole og tilknyttet DIG-senteret.
Ledere må være årvåkne på det toget som går nå, skriver Tor W. Andreassen, som er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole og tilknyttet DIG-senteret. Foto: NHH
Tor W. Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole.
29. mai 2023 - 18:24

Uttrykket «organisasjonskultur spiser strategi til lunsj» sier litt om betydningen av kultur på arbeidsplassen. Kultur i denne sammenhengen omfatter de uskrevne reglene, sosiale samspillene og arbeidsmiljøet som påvirker hvordan ansatte oppfatter og reagerer på ulike situasjoner.

I dag er kunstig intelligens (KI), spesielt innføring av store språkmodeller (LLM) som ChatGPT, noe nytt som kan ha en positiv og negativ innvirkning på ansatte – spesielt i tjenesteytende virksomheter. Derfor må ledere være årvåkne på det toget som går nå.

Muliggjør kunnskapsdeling

På den positive siden kan ChatGPT forbedre kommunikasjon og samarbeid internt i organisasjonen. Det gir øyeblikkelig tilgang til informasjon og muliggjør deling av kunnskap. Dette kan skape en åpen og transparent kultur, der siloer brytes ned og samarbeid på tvers av team og avdelinger fremmes. ChatGPT kan også støtte beslutningsprosesser ved å gi en datastyrt forståelse, noe som fører til en mer analytisk og kunnskapsbasert tilnærming.

Videre kan automatisering av rutineoppgaver frigjøre tid for ansatte, slik at de kan bruke mer tid på mer strategisk og meningsfylt arbeid. Dette kan fremme en kultur som verdsetter selvstendighet, kreativitet og innovasjon. ChatGPT kan også være et verktøy for læring og kompetanseutvikling og bidra til en kultur som vektlegger kontinuerlig læring og faglig vekst. Ledere må sikre etisk bruk av ChatGPT for å opprettholde tillit og bygge en kultur som verdsetter gjennomsiktighet, rettferdighet og ansvarlighet.

Viktigheten av menneskelig kontakt

På den andre siden er det også negative aspekter å ta hensyn til. Overdreven bruk og avhengighet av ChatGPT kan redusere den menneskelige interaksjonen i organisasjonen. Mangel på ansikt-til-ansikt-interaksjon og personlige forbindelser kan påvirke kreativitet, samarbeid, teamarbeid og sosiale relasjoner negativt. I boken I, Human fremhever forfatteren Tomas Chamorro-Premuzic betydningen av relasjoner og dialog i en tidsalder preget av kunstig intelligens.

Det kan også oppstå bekymringer om jobbtrygghet og motstand mot implementeringen av ChatGPT. Ny forskning viser klart at teknologien vil berøre en stor andel av ansatte i alle deler av organisasjonen – mer de som går med joggedress en kjeledress. Hvis ansatte ser på teknologien som en trussel mot jobbsikkerheten, kan det skape en kultur preget av frykt og motstand. Organisasjonen må tilby muligheter for kompetanseheving eller overgang til nye roller for å håndtere disse bekymringene.

Google trapper opp satsingen på KI-teknologi for å konkurrere med ChatGPT. Dette er et illustrasjonsbilde.
Les også

Kunngjorde «Gemini»: Slik skal Google ta igjen forspranget til ChatGPT

Kan underminere tillit

Videre kan disse språkmodellene arve skjevheter fra dataene den er trent på, noe som kan påvirke beslutningsprosesser eller kundeinteraksjoner negativt. Manglende håndtering av slike skjevheter kan underminere tilliten, skape en kultur preget av urettferdighet eller diskriminering og skade organisasjonens omdømme. Det er derfor viktig å investere i tiltak som reduserer skjevheter, gjennomføre jevnlige revisjoner og kontinuerlig overvåking for å sikre etisk bruk av ChatGPT. Nobelpris vinner Daniel Kahnemans bok «Noice» kan være et godt hjelpemiddel for å redusere skjevheter.

Innføring av KI og språkmodeller kan også lede til kompetansegap og større ulikheter mellom ansatte. Noen stillinger, oppgaver, eller ferdigheter kan bli mindre relevante eller utdaterte som et resultat av LLM-implementeringen. Dette kan kreve omplassering eller omskolering av ansatte. Hvis dette ikke håndteres på en god måte, kan det skape usikkerhet, angst og redusert arbeidsglede. Budskapet må være at ChatGPT skal styrke ansatte, ikke erstatte dem.

Fordi organisasjonskultur spiller en avgjørende rolle i å forme ansattes adferd, beslutningsprosesser og den generelle suksessen til organisasjonen, og indirekte kundeopplevelsene, er det viktig å være oppmerksom på både de positive og negative effektene av KI og språkmodeller à la ChatGPT kan ha på ansatte. Det er ledernes oppgave å sikre at de ansattes interesser ivaretas på en god måte. Dersom organisasjonskulturen snur seg mot lederne, er det ingen teknologi som kan redde dem.

Kronikken ble først publisert i Tor W. Andreassens eget nyhetsbrev, «Food for thought».

Snakkerobotene begynne å bli tallrike, og en av de nyere tjenestene som rangerer tjenestene heter Chatbot Arena.
Les også

Flere hundre tusen stemte: Kåret den beste snakkeroboten

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.