HELSE-IT

Legeforeningen ønsker dialog om digital samhandling

Legene bruker Helsenett til kommunikasjon om pasientene. Bruk av Altinn skjer utenfor Helsenett og innebærer økt sikkerhetsrisiko, mener Legeforeningen.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen (t.v.), Ole Johan Bakke, medlem av Legeforeningens sentralstyre og kommuneoverlege i Holmestrand kommune og Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen.
Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen (t.v.), Ole Johan Bakke, medlem av Legeforeningens sentralstyre og kommuneoverlege i Holmestrand kommune og Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen. Foto: Legeforeningen
ANNE-KARIN RIME LEDER I OVERLEGEFORENINGEN. NILS KRISTIAN KLEV, LEDER I ALLMENNLEGEFORENINGEN. OLE JOHAN BAKKE, MEDLEM AV LEGEFORENINGENS SENTRALSTYRE OG KOMMUNEOVERLEGE I HOLMESTRAND KOMMUNE
9. juni 2021 - 13:00

Cat Holten i Digitaliseringsdirektoratet svarer på vår kronikk fra 18.mai der vi beskriver hvordan staten effektiviserer seg selv, men samtidig øker byrdene for helsetjenesten. Holten mener at de statlige fellesløsningene ikke er problemet. Det er flott at Digitaliseringsdirektoratet ønsker å bidra inn i denne viktige debatten, så Holten skal ha takk for svar. 

Hun fremhever at det har vært mulig å integrere ulike løsninger mot Altinn helt siden 2003 og at dette er en sentral suksessfaktor for Altinn-plattformen. Det er vi helt enige i.  

Dessverre unnlater hun å nevne det faktum at all kommunikasjon i helsetjenesten foregår inne i Helsenett og at enhver integrasjon må skje innenfor den rammen. Altinn er ikke på helsenettet. Derfor må leger som får henvendelser fra offentlige organer, arbeide på utsiden av sitt journalsystem for å håndtere slike henvendelser – også når kommunikasjonen gjelder sensitiv pasientinformasjon. 

Staten tar ikke helhetlig ansvar

Dette skaper økt risiko for pasientsikkerheten og tar av verdifull tid som burde vært brukt til pasientbehandling. Lovligheten av en slik løsning for kommunikasjon av sensitiv pasientinformasjon er dessuten tvilsom. Problemet er uansett ikke at «det finnes et mylder av aktører, leverandører og fagsystemer som må tilpasse sine systemer», men at staten ikke tar et helhetlig ansvar for sine behov. 

Det er riktig, som Holten påpeker, at helsetjenesten i mange år har hatt elektronisk kommunikasjon med NAV. Denne kommunikasjonen går midlertidig i en helt egen løsning basert på Public key infrastructure-autentisering på individnivå og er en gateway (sammenkobling) inn i helsenettet. Derfor er integrasjon med pasientjournal mulig i mange, men ikke alle av NAVs løsninger.  

Holten påpeker blant annet at NAVs sykmeldingsløsninger er integrert med arbeidsgiveres lønns- og personalsystem og at dette er koblet direkte opp mot Altinn, slik at sykmeldingen føres til den sykmeldtes leder. For sykmeldere er det ingen slik løsning. Vi kan ikke gjøre oppslag i arbeidsgiverregisteret eller søke på en enkelt pasients arbeidsgiver eller arbeidsgivere. Vi har etterlyst en slik kobling i mange år. Det handler om å tilpasse programmeringsgrensesnittet mot fire-fem fastlegejournalsystemer, ikke et «mylder av systemer». NAVs svar har vært at deres register ikke kan prioritere denne funksjonaliteten. 

Og der står vi: Bom fast.  

Behov for koordinering

Dette er bakgrunnen for at vi etterspør et initiativ for å koordinere ulike statlige forvaltningsorganer, slik at de i fellesskap finner løsninger som vil bli billigere og bedre, både for den enkelte forvaltningsenhet og en allerede hardt presset helsetjeneste. Vi vil gjerne invitere Cat Holten og Digitaliseringsdirektoratet til dialog om hvordan vi sammen kan finne løsninger.

Det er nettopp mangel på den type dialog som gjorde at vi så et behov for en kronikk i et sentralt IKT-faglig tidsskrift om et stort problem for helsetjenesten.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.