TELEKOM

Telenor: Alle må med i et nytt nødnett

At én operatør har hovedansvaret, ekskluderer ikke bruken av de andre operatørenes radionett, mener Telenor.

Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs, Security & Wholesale i Telenor Norge, mener Telenors Nødnett-forslag ikke betyr at bare Telenor skal sørge for at Norge har et robust og sikkert nødnett.
Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs, Security & Wholesale i Telenor Norge, mener Telenors Nødnett-forslag ikke betyr at bare Telenor skal sørge for at Norge har et robust og sikkert nødnett. Foto: Martin Fjellaner/Telenor
Ragnhild Mathisen
22. mai 2024 - 07:45

Lyse uttrykte nylig bekymring for om Telenors forslag om at én operatør bør ha hovedansvaret for det nye nødnettet vil ekskludere bruk av alle tre mobiloperatørenes radionett. Det vil det ikke. Tvert imot mener vi alle operatørene må bidra i et nytt nødnett.  

Telenors råd baserer seg på den tekniske innsikten vi besitter, samt erfaringer fra land som er lenger fremme i løypa i arbeidet med å etablere et moderne nødnett. Vi mener det er avgjørende at et nytt nødnett er så robust, sikkert og brukervennlig som overhodet mulig. 

Hold kompleksiteten i sjakk  

Innføringen av et nytt nødnett, som må samvirke parallelt med det eksisterende Tetra-nettet, er et utfordrende og komplekst prosjekt.

Å velge en løsning som ikke er tatt i bruk i andre land og som deler opp ansvaret stykkevis på flere aktører, slik som Lyse foreslår, bidrar ikke til redusert risiko og kompleksitet. Tvert imot.

FirstNet i USA valgte én leverandør for sitt nødnett hovedsakelig med den begrunnelse at de ville ha «one throat to choke». I en krisesituasjon eller ved tekniske utfordringer i hverdagen nytter det ikke at ulike leverandører peker på hverandre, ansvaret må være klart og tydelig plassert.

– For at fremtidens bredbåndsmarked skal være vellykket for både forbrukere og tilbydere, er vi avhengige av et fungerende grossistmarked, sier Kristin Dahle Larsen, som er direktør for grossistvirksomhet i Lyse Tele.
Les også

Bredbånd: Vil gjøre det enkelt å bytte leverandør

Unngå pulverisering av ansvar 

Dagens nødnett er i ferd med å bli utdatert teknisk og funksjonelt, det haster derfor å få på plass en ny løsning.

Telenor anbefaler DSB å velge løsninger som er prøvd ut av andre. Vi foreslår av den grunn samme konsept som er valgt i Finland, Korea, USA, Storbritannia, og Frankrike, der nødnett-tjenesteplattformen integreres med ett dedikert mobilt kjernenett og ett eller flere radionett – med en primær partner som ende-til-ende ansvarlig.

Å kunne dra veksler på erfaringer fra disse landene vil være svært verdifullt. Konseptet Lyse foreslår – slik vi forstår det – med én nødnett-tjenesteplattform integrert med tre likeverdige mobile kjernenett og tre separate radionett, har aldri vært prøvd i noe marked, og må antas å ville bli et utviklingsprosjekt med ukjent kost, ukjent tidslinje og ukjent kvalitet/funksjonalitet.

Deling av risiko må ikke lede til pulverisering av ansvar. Det er ikke mulig å garantere mot negative hendelser, men tydelig ansvar er grunnleggende for at tjenesten kan re-etableres så raskt som mulig i en krisesituasjon.  

Telenor ser behovet for at fremtidens nødnett kan benytte seg av alle mobiloperatørenes radionett, og det er også det vi anbefaler at DSB legger opp til. Spørsmålet er hvordan dette skal gjøres.

Telenors anbefalte løsning er den som sannsynligvis svarer best opp på kost, tid og kvalitet fordi den er prøvd ut andre steder, reduserer kompleksitet og kan la seg gjennomføre innen de stramme tidsrammene som realiseringen av nytt nødnett står overfor. 

Alt må virke hele tiden 

Telenor er opptatt av beredskapsaktørene skal føle seg trygge på at kommunikasjonen alltid virker når den skal virke, på samme måte, over alt. Dette har vært førende for vårt løsningsforslag. At Telenors løsningsforslag i tillegg er det som best kan realiseres innen stramme tidsrammer og med lavest mulig kostnad for samfunnet, er heller ingen ulempe.

Etter vårt syn snakker vi om den enkleste og beste av de mange komplekse løsningsforslag som finnes. Husk også at det nye nødnettet må fungere sømløst med Tetra i flere år og sameksistere med nødnett i Sverige og Finland.

Det er mer enn nok kompleksitet. Det er ingen grunn til å pulverisere ansvar.

Regjeringen står foran en av tidenes største og viktigste ekom-investeringer i Norge, og Telenor håper at myndighetene vil lytte til råd på veien, skriver administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge.
Les også

Vi skal ha nytt nødnett. Her er fire råd fra Telenor

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.