KUNSTIG INTELLIGENS

Tre prinsipper for ansvarlig KI

I en tid preget av rask teknologisk utvikling er det avgjørende at vi prioriterer utdanning, etisk styring og partnerskap for å ivareta borgernes interesser og sikre ansvarlig implementering av kunstig intelligens.

– For virkelig å utnytte KIs kraft, må vi alle navigere i dens komplekse og skiftende landskap på en ansvarlig måte, skriver Amol Phadke i Telenor Group i denne kronikken.
– For virkelig å utnytte KIs kraft, må vi alle navigere i dens komplekse og skiftende landskap på en ansvarlig måte, skriver Amol Phadke i Telenor Group i denne kronikken. Foto: Martin Fjellanger, Telenor
Amol Phadke, teknologidirektør i Telenor Group
7. juni 2024 - 07:24

Kunstig intelligens (KI) er ikke bare et moteord; det er en transformativ kraft som allerede former vår verden. Fra optimalisering av industrielle operasjoner til revolusjonering av helsevesenet er KIs potensial for å håndtere våre største utfordringer enormt.

I Telenor er vi forpliktet til å utnytte dette potensialet til fordel for våre kunder, ansatte og samfunnet som helhet. Men for virkelig å utnytte KIs kraft, må vi alle navigere i dens komplekse og skiftende landskap på en ansvarlig måte.

Indikerer høyt potensial

Vår nylig publiserte rapport om KI og sikkerhet viser status for KI-adopsjon og oppfatninger om KI blant bedrifter og befolkningen i de nordiske landene.

Overraskende nok viser undersøkelsen at adopsjonsraten for KI-verktøy på arbeidsplasser i Norge kun ligger på 13 prosent. Dette speiler en bredere trend i Norden, som indikerer at mange virksomheter fortsatt er i de tidlige stadiene med å innlemme KI i sin virksomhet.

Den lave adopsjonsraten står imidlertid i skarp kontrast til det høye potensialet KI har til å drive innovasjon og effektivitet. Videre fremhever undersøkelsen et bekymringsfullt gap i planlegging og forberedelser for bruk av KI-teknologi. Bare rundt ett av fem selskaper i de nordiske landene har en kjent KI-plan på plass. Denne mangelen på fremtidsrettet planlegging og forberedelser understreker behovet for økt bevissthet og proaktive tiltak for å effektivt utnytte KIs transformative kraft.

Sikkerhetsdilemmaet

Midt i begeistringen rundt KI er det også en bekymring for hva kunstig intelligens betyr for sikkerheten. Undersøkelsen avslører en utbredt usikkerhet blant bedriftsledere. På tvers av alle de fire landene som ble undersøkt, er det kun en liten prosentandel av respondentene som tror at KI vil styrke sikkerheten på nett.

Denne skepsisen forsterkes av en betydelig andel ledere som innrømmer å være usikre på hvordan KI påvirker sikkerheten. Befolkningen er også skeptisk til KIs rolle i å forbedre sikkerhet på nett. Bare 8 prosent av respondentene tror at KI vil styrke sikkerheten, og hele 32 prosent er usikre. Dette viser tydelig behovet for mer kunnskap og innsikt for å avmystifisere KI og dens betydning for sikkerhet.

Henrik Skaug Sætra på Universitetet i Oslo mener at ideen om empatisk KI er problematisk og bringer med seg en rekke komplekse spørsmål og utfordringer.
Les også

Ideen om empatisk KI er problematisk

Ansvarlig implementering

Ettersom vi bare står på dørterskelen til KIs transformative potensial, er det avgjørende at vi nærmer oss implementeringen av KI-verktøy på en ansvarlig og forsiktig måte. I Telenor ser vi tre grunnleggende prinsipper med avgjørende betydning:

 • Utdanning og bevissthet:
  Gi enkeltpersoner og organisasjoner kunnskapen som trengs for å navigere KI på en ansvarlig måte.
 • Etisk styring:
  Etablere sterke rammeverk for KI-styring som prioriterer etiske hensyn, databeskyttelse og sikkerhet.
 • Partnerskap:
  Samarbeid mellom industripartnere, beslutningstakere og akademia for å drive ansvarlig KI-innovasjon.

  KI har et enormt potensial som en transformativ kraft for et kollektivt gode. Men å realisere dette potensialet krever en felles forpliktelse for ansvarlig implementering og styring.

  Når vi begir oss ut på denne reisen, må vi gripe mulighetene KI byr på, samtidig som vi beskytter oss mot mulige risikoer. Med et skarpt søkelys på de tre grunnleggende prinsippene kan vi utnytte KIs fulle potensial og bygge en fremtid som både er innovativ og sikker for samfunn, bedrifter og borgere. 

Etter publisering har det blitt klart for redaksjonen at denne kronikken delvis er basert på tekst generert av en kunstig intelligens.

Til tross for en rekke likheter mellom IT- og KI-strategi, mener Mattias Røstad Jørum og Bendik Witzøe at KI har en helt egen distinksjon som tilsier en selvstendig strategi.
Les også

KI-strategi er ikke IT-strategi

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.