DEBATT

Vi skraper kun i den digitale overflaten

Mange europeiske bedrifter utnytter ikke fordelene med digitalisering, skriver Sven Sunde i AWS i denne kronikken. Han mener dette gjør det vanskelig for dem å konkurrere i den globale økonomien.

Det må gjøres mer for å låse opp de økonomiske og sosiale verdiene som et fullt ut digitalisert Norge og Europa i utgangspunktet kan tilby sine bedrifter og innbyggere, mener Sven Sunde, som er enterprise greenfield manager i Amazon Web Services.
Det må gjøres mer for å låse opp de økonomiske og sosiale verdiene som et fullt ut digitalisert Norge og Europa i utgangspunktet kan tilby sine bedrifter og innbyggere, mener Sven Sunde, som er enterprise greenfield manager i Amazon Web Services. Foto: AWS
Av Sven Sunde i Amazon Web Services.
23. nov. 2022 - 11:00

En ny rapport viser at mange europeiske bedrifter ikke utnytter fordelene med digitalisering. Det gjør det vanskelig å konkurrere mot aktører i den globale økonomien som har kommet lenger i moderniseringen.

Skyen har en avgjørende rolle i digitaliseringen av det private så vel som det offentlige. Både for å kunne respondere raskt på uforutsette hendelser og for å kunne realisere store som små muligheter. Et godt eksempel er den viktige rollen skyen har hatt, og har, for å håndtere den pandemien som hele verden har vært gjennom – og som på ingen måte er over.

Men selv om digitaliseringen har gått raskere enn noen gang, har vi foreløpig bare skrapt i overflaten bestående av bits og bytes. Det må rett og slett gjøres mer for å låse opp de økonomiske og sosiale verdiene som et fullt ut digitalisert Norge og Europa i utgangspunktet kan tilby sine bedrifter og innbyggere. Noe som er viktigere enn noen gang med tanke på den uoversiktlige økonomien vi står i grunnet et ustabilt verdensbilde.

Det er milliarder å spare

En ny rapport fra analyseselskapet Public First, som er gjennomført på vegne av Amazon Web Services (AWS), tar for seg hvordan skyen støtter opp om EU-kommisjonens visjon om det digitale tiåret, «The digital decade», samt de økonomiske effektene som en konsekvens av de ambisiøse målene som er satt for digital utvikling i medlemslandene. For hele EU viser rapporten av EU kan oppnå hele 2,8 billioner euro i form av nyskapt verdi frem til 2030, som følge av digitaliseringen. For Norge alene er tilsvarende tall på 630 milliarder norske kroner.

Men rapporten konkluderer med at mange land ikke reagerer raskt nok og at målsetningene med dagens digitaliseringstakt risikerer å bli forsinket med ti år. Dersom vi ikke skal gå glipp av et tiår med digital vekst, må både næringslivet og det offentlige anstrenge seg.

Gode tall for Norge

Nå skal det være sagt at den nevnte rapporten, «Unlocking Norway's Digital Potential», viser at Norge ligger langt fremme når det gjelder digitalisering generelt. For eksempel bruker 58 prosent av landets bedrifter skyen, mens tilsvarende tall for EU-land er på 26 prosent. Samtidig viser rapporten at Norge kan spare skattebetalerne for 320 millioner kroner bare ved å flytte ti prosent av myndighetenes IT-infrastruktur til skyen.

Norge er også langt fremme når det det gjelder generelle IT-ferdigheter. EU har som mål at 80 prosent av medlemslandenes innbyggere skal ha grunnleggende kompetanse innen 2030. Et tall som i dag er på 56 prosent, mens det i Norge er på 83 prosent. Rapporten viser også at Norge ligger an til å nå kommisjonens mål om 100 prosent digitalisering før tiden. Per dags dato ligger dette på 86 og 93 prosent for privatpersoner og bedrifter i respektiv rekkefølge.

Det eneste området der Norge ikke ligger langt foran EU-målene, er på infrastruktur, og da særlig med tanke på utbyggingen av 5G-nettet, hvor målet er på 100 prosent. Per nå har Norge en dekning på 49 prosent. Samtidig er det viktig å påpeke at vi ligger langt foran resten av EU hvor tilsvarende tall er på 14 prosent.

IT-kompetanse – en varslet krise

Vi har med andre ord vært gode til å ta det første steget ut i skyen og er i så måte et foregangsland. Men de neste stegene blir desto viktigere – både på kort og lang sikt. Den største utfordringen vi har foran oss, er tilgangen på IT-kompetanse.

For dessverre er det sånn at det i hele verden er mangel på denne type kompetanse. Det er en varslet krise det har vært snakket om i lang tid. Det utdannes for få innen IT generelt, og alle som jobber med IT, vet hvor krevende det er å rekruttere riktige folk. Mangelen på IT-spesialister er et globalt problem som påvirker innovasjonstakten og økonomien – også i Norge.

Men vi har et fortrinn i Norge sammenlignet med resten av Europa. Vi ligger helt i tet på grunnleggende digitale ferdigheter. Hvilket gjør den eventuelle omskoleringsprosessen enklere. Et konkret eksempel her er AWS re/Start, som ble lansert i Norge i fjor. Et program der vanlige folk får muligheten til å få skykompetanse gratis. Globalt er målet å utdanne 29 millioner nye skyeksperter innen 2025.

Ferdige blir vi aldri

Det å ta rett veivalg og investeringsbeslutninger for å maksimalisere effekten av skyreisen kan fremstå som både komplekst og uoversiktlig. Men det finnes en rekke eksempler på bedrifter som lykkes svært godt med nettopp dette – og som alle kan lære av. Alt fra små gründerbedrifter til store, etablerte aktører. Som for eksempel Play Pulse eller Tibber, eller DNB og Fremtind. Skyen påvirker alle bransjer, store og små, og gir konkurransefordeler på mange ulike måter – og nye muligheter oppstår daglig.

Uansett om vi skulle nå alle mål innen 2030, er vi på ingen måte ferdige med digitaliseringen. Ferdige blir vi aldri. Teknologi som ikke eksisterer ennå, vil bli like viktig som AI, maskinlæring og «big data». Men vi har kommet langt på reisen og kan nyte av kunnskapen som er opparbeidet.

Men den generelle IT-kompetansen må økes – og vi må alle jobbe sammen for nå målene. Nasjonalt og globalt. Gjør vi dette riktig, kan vi om noen år forhåpentligvis lese om 20-tallet i historiebøkene som «The digital decade».

Nordensjef Marielle Lindgren i Amazon Web Services på scenen under arrangementet AWS Summit i Stockholm 4. juni.
Les også

AWS vil bygge tre nye datasentre i Stockholm

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.