Defcom-hackere konkurs

Det internasjonale hacker-selskapet Defcom er konkurs. I Norge vil de drive videre, men venter på hva som skjer i Sverige før de vet hvordan.

Det internasjonale hacker-selskapet Defcom er konkurs. I Norge vil de drive videre, men venter på hva som skjer i Sverige før de vet hvordan.

Sikkerhetsselskapet Defcom er konkurs. Selskapet, som skulle leve av å hacke seg inn i kundenes systemer og gi råd om sikring av data og nett, har søkt om beskyttelse fra sine kreditorer

Selskapet hadde kontorer i Spania, Frankrike, Tyskland, Sverige, England, Finland og Norge, men er nå på hælene. Avdelingen i Norge, som består av tre personer, vurderer situasjonen fortløpende.

Juridisk sett rammes ikke DefCom AS av oppbudsituasjonen i Sverige. Vi er heleid av det svenske moderselskapet, og vi foretar derfor fortløpende vurderinger av hvordan vi skal håndtere situasjonen i Norge. Per i dag er det ikke fattet noe vedtak angående oppbud i Norge. Vi er solvente og betaler lønninger og fordringer. Vi regner derfor med å drive videre under samme navn inntil videre, sier administrerende direktør Stein Magnus Olafsrud.

De skal nå gå gjennom situasjonen, og avventer utgangen på det som foregår i Sverige.

Der i gården snakkes det om å prøve å gi selskapet videre liv, selv etter at hovedeieren ikke ville spytte i mer penger. Til IDG.se flagges det en del bitterhet omkring den manglende tilførselen av penger.

Til toppen