Deler ut 40 millioner til IT-prosjekter

Bergen kommune får mest av regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen.

Deler ut 40 millioner til IT-prosjekter
Bilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i dag tildelt 40 millioner kroner til 111 IT-prosjekter som skal bidra til digital fornying i kommunene.

Pengene stammer fra regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen.

Totalt ble det vedtatt en ramme på 60 millioner for å motvirke nedgangstider i IT-bransjen. De første 20 millionene ble delt ut i sommer.

Bergen får mest

Bergen kommune får til sammen 7,3 millioner kroner fordelt på fem ulike prosjekter i dag. I søknadsrunden har kommunen vektlagt at de digitale løsningene skal kunne gjenbrukes av andre kommuner.

- Bergensprosjektene vil kunne bli et viktig bidrag til realisering av flere fellesløsninger og mer gjenbruk av IT-løsninger i kommunesektoren, sier Difi-leder Hans Christian Holte i en pressemelding.

Difi har publisert to oversikter over hvem som får støtte høsten 2009.

Den ene er ordnet etter størrelsen på prosjektet, den andre alfabetisk etter kommune. Flere prosjekter er felles for flere kommuner. Det er egne nettsider for alle prosjekter.

Prosjektene er av forskjellig karakter og skal løse ulike utfordringer. Noen prioriterer en modernisering av nettportalene sine og andre en bedre nettdialog og søknader på nett. Om lag 40 slike prosjekter får støtte.

Drøyt 20 prosjekter omhandler innføring av avanserte elektroniske tjenester. Det betyr at hele prosessen fra henvendelse via saksbehandling til svar kan foregå elektronisk.

- Dette bidrar til en mer effektiv saksbehandling, raskere svar og til at det blir enklere for innbyggere og næringsliv å følge sine saker, sier Hans Christian Holte.

Det er ikke planlagt å videreføre tiltaksordningen.

    Les også: