Dell trives under prispress

Tallene for siste kvartal viser at både omsetning og resultat vokste med over 40 prosent. Selv om marginene faller, legger Dell på seg 1700 nye årsverk.

Med slike tall kunne man vente et nytt hopp i aksjekurs. Men Dells eiere er vant til 50 prosent vekst, og kvartalet fram til 30. april var det andre i rekken under denne psykologiske terskelen. Selv om bedringen er klar fra forrige kvartals 38 prosent omsetningsvekst, falt aksjekursen noe. Investorene stirret seg blinde på marginutregningen: ned til 21,5 prosent mot 22,4 prosent i forrige kvartal.

Dette er hovedtallene, som Dell selv mener maner til optimisme:

Omsetning og resultat
i millioner dollar
Kvartal før
30. april 1999
Kvartal før
30. april 1998
Endring
Omsetning 5540 3920 41 %
Resultat 434 305 42 %
Resultat per aksje 16 cents 11 cents

Selv om det legges stadig større vekt på arbeidsstasjoner og tjenere, lever Dell fortsatt hovedsaklig av PC-er. Omsetningen i produktgruppen tjenere, arbeidsstasjoner og lagring vokste med 97 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Andelen av Dells samlede omsetning er større enn noen gang, 16 prosent.

Prispresset er stort i PC-markedet. Kvartalet er det første der Dell solgte modeller priset til under ett tusen dollar. Gjennomsnittlig utsalgspris per PC falt med syv prosent i forhold til samme kvartal i fjor, fra 2475 dollar til 2300.

Marginfallet forklares ved at veksten innen tjenere og arbeidsstasjoner ikke er stor nok til å kompensere for prispresset i PC-markedet.

Dell har store forhåpninger til fortsatt vekst, og har ansatt 1700 nye medarbeidere for å møte økningen i etterspørselen i neste halvår. Ifølge en analytiker kan omsetningen i inneværende kvartal ventes å ligge på rundt 5,81 milliarder dollar, 34 prosent over samme kvartal i fjor.

Internett spiller en stadig viktigere rolle for Dell. Det anslås at rundt 30 prosent av dagens omsetning, går over selskapets nettsteder. Det svarer til 18 millioner dollar per dag.

I en kommentar pekte toppsjef Michael Dell ut Tyskland som et problemområde. Selskapet gjør det generelt sett langt bedre i Amerika og Asia enn i Europa, med omsetningsvekst på henholdsvis 45 prosent, 48 prosent og 29 prosent.

Til toppen